Systémy řízení a ISO

Systémy řízení a ISO - Výpis školení a kurzů na míru

Výpis 150 - chcete vidět všech 45710 kurzů zaregistrujte se
Nosné personální procesy v systémech řízení jakosti podle norem ISO 9000:2000        Požadavky normy ISO 9001:2000 na proces vzdělávání a rozvoje…
Cíl: Seznámit účastníky s plánováním jako procesem, možnostmi využití různých strategií a technik pro aplikaci systému plánování a prognózy dalšího…
Cíl: Normy ISO vycházejí z nového pohledu na systém managementu kvality, který stanovuje principy vedení lidí, orientace na zákazníka, aplikace…
Procesní audit (Audit procesů) je pojem používaný pro jednorázovou analýzu procesů v organizaci za určitým cílem, který může být různý podle potřeb…
Norma ISO 27001 poskytuje model pro zavedení efektivního systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci a doplňuje tak normu ISO 27002. Obě…
Norma OHSAS 18001 je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001 a…
  Programy mapování hodnotových toků a zeštíhlování procesů na základě aplikace tzv. „štíhlých principů“   ―    cesty k úsporám nákladů – k vyšší…
  ―   jednorázové či komplexní programy s cílem osvojení si LEAN principů pro každodenní praxi ―   standardní praktické workshopy s výkladem a…
  Pro vstupní školení zaměstnanců, pro e-learning či k promítání přímo na pracovišti   ―  kompletní výroba audiovizuálních děl od jejich zadání až…
Cílem programu je seznámení se s problematikou zavádění procesního řízení. Seznamuje s kritickými faktory úspěchu projektů procesních změn. Hlavní…
Program je připravený pro zaměstnance nižšího a středního managementu společností, které se rozhodují Lean implementovat nebo již implementují a…
Program je připravený pro zaměstnance nižšího a středního managementu společností, které se rozhodují Lean implementovat nebo již implementují…
Facilitace a vedení workshopů Cílem  je "náš meetink byl konkrétní, jasný, lidský se zapojením všech lidí, došli jsme k výsledku, byla dobrá…
Produktový management je filosofie řízení firmy či libovolného útvaru uvnitř firmy. Zabývá se otázkou jak nasměrovat tým, jak jej zorganizovat, jak…
Komu je kurz určen? Tento kurz je určen všem zájemcům, kteří již mají základní znalosti a povědomí o  metodách a technikách řešení problémů…
Metody a nástroje identifikace rizik a nalezení slabých míst v procesech a systémech s cílem navrhnout opatření na jejich eliminaci nebo snížení…
Cíle osvojit si praktický návod k využití metody DOE - Design of Experiments ke zlepšování procesů a výrobků s využitím software MINITAB na…
Cíle osvojit si principy a praktické postupy hodnotové analýzy - zvyšování efektivity zabezpečením požadované funkce výrobku při nižších nákladech…
Finanční analýza a optimalizace - netušené možnosti zlepšení podnikatelské efektivity analýza, jak ušetřit firmě peníze, lépe hospodařit a podnikat…
Projektové řízení Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy, zásadami, metodikou přípravy a řízení projektu a využívání podpory SW aplikací pro…
Oblast zdravotnických prostředků je velmi specifickým technickým oborem v systémech managementu kvality.  V převážné míře jsou výsledky návrhu, vývoje…
Kurz se skládá z menších praktických úkolů, které pokrývají základní nástroje, metodologii a principy vývoje webových aplikací. Dozvíte se rovněž…
Cíl: Vysvětlit základní principy tohoto efektivního přístupu k řízení firmy, zdůraznit hlavní přínosy, které pro řízení firmy aplikace BSC znamená. Na…
Zajímáte se o další možnosti zkvalitnění Vaší práce při hodnocení a řízení? Absolvujte tento seminář, na kterém se naučíte definovat rizika vlastníka…
Cíle: Orientovat se v hlavních aspektech tvorby a realizace procesní struktury. Být schopen zvolit a prakticky použít strukturu nástrojů k vytvoření…
Od 3 října 2016 je v platnosti předpis AITF 16949:2016 a nahrazuje normu ISO/TS 16949:2009 Systémy managementu kvality - Zvláštní požadavky na…
Mezinárodní norma ISO/IEC 17025 obsahuje všechny požadavky, které musí zkušební a kalibrační laboratoře splňovat, pokud chtějí prokázat, že jsou…
Systematický přístup myšlení se zaměřením na rizika, je jedním z významných změn v normě ISO 9001: 2015. Takový přístup umožňuje preventivní opatření…
  Rozvoj manažerských a komunikačních dovedností   ―  jednorázové tréninky, katalogové vzdělávání či komplexní programy rozvoje manažerských a…
  Zacílení a měření efektivity rozvojových programů   ‒  realizace mystery visits/calls pro identifikaci silných a slabých stránek ‒  zajištění…
Cíle analyzovat konkurenční prostředí firmy a jejich produktových skupin vytvořit akční plán pro zvýšení ziskovosti produktových skupin určením…
Cíle kurzu/prakticky orientovaného workshopu efektivní formou vysvětlit podstatu systému managementu kvality (SMK) a poskytnout postupy vytváření a…
Cíle kurzu Pomoci účastníkům k porozumění a schopnosti zavádět do praxe metody „5S". Vytvořit a na praktických příkladech procvičit aplikaci 5S na…
Pohled logistiky na kvalitu a kvality na logistiky nemusí být vždy v oboustranném pochopení. Systémy kvality v čele s normou ISO 9001:2015 všech v…
Zkrácení dodací lhůty a prezentace flexibilnosti je opakovaný požadavek a nesporná konkurenční výhoda každého podniku. Prostřednictvím nový a…
Technik kvality je pracovníkem, který musí být schopen reagovat ve všech situacích, s nadhledem a profesionalitou. Musí umět analyzovat a řešit…
Tréninky aplikace FMEA s využitím softwarových nástrojů, který využívá klient, jako je APIS IQ nebo SCIOTM firmy PLATO.   Podrobnější informace o…
Tréninky aplikace SPC v softwaru SPC pro Excel, SPC Six Sigma nebo s využitím jiného nástroje, který využívá klient, jako je Minitab®.   Podrobnější…
Cíle V souladu s požadavky ISO/TS 16949 osvojení si metodiky a procvičení nástrojů pokročilého plánování kvality, které vede ke zlepšení a…
Technik kvality je pracovníkem, který musí být schopen reagovat ve všech situacích, s nadhledem a profesionalitou. Musí umět analyzovat a řešit…
V září 2015 proběhly u jednoho z nejvyužívanějších světových standardů zásadní změny a klíčová vylepšení. Technická oprava (Cor 1:2009) vydaná roku…
Systematický přístup myšlení se zaměřením na rizika, je jedním z významných změn v normě ISO 9001: 2015. Takový přístup umožňuje preventivní opatření…
Cíle Zážitkovou formou ukázat pozitivní efekt nasazení základních prvků štíhlé výroby. Prostřednictvím simulační aktivity identifikovat a…
Cíle prostřednictvím osvojení si znalostí a schopnosti využívat v praxi metodologii „Balanced Scorcard" zefektivnit ve firmě procesy plánování a…
Cíle účastníci kurzu získají v souladu s požadavky návod k využití metodiky a nástrojů benchmarkingu na konkrétních příkladech jim bude ukázáno…
Cíle Poskytnout efektivní postupy a posilnit schopnost zavádět do praxe metody vytváření zákaznicky orientovaného procesního modelu organizace…
Cíle poskytnout vrcholovému a střednímu managementu porozumění a schopnosti využívat v praxi EFQM Excellence Model, metody a nástroje sebehodnocení…
Cíle efektivní formou poskytnout vedoucím pracovníkům znalosti požadavků normy EN ISO 9001:2000 a ukázat, jaké praktické přínosy přináší jejich…
Cíle účastníci tréninku během hry PoleStar získají prakticky aplikovatelné postupy a na základě vlastní zkušenosti si ověří význam klíčových prvků…
Cíle Poskytnout vedoucím týmů znalosti o neustálém zlepšovaní, jeho postupech a nástrojích. Přesvědčit vedoucí týmů o potřebě a smyslu…