Interní auditor QMS podle normy ISO 9001:2008, akreditovaný IRCA

Základní info

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO 9001:2008, pochopí 8 zásad řízení kvality a jeho přínosy, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.
**Kurz je akreditovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors – Mezinárodní registr certifikovaných auditorů).**

Obsahová náplň:

- Seznámení se souborem norem ISO 9000 a vysvětlení vztahu mezi nimi
- Stručný výklad požadavků ISO 9001 a terminologie
- Účel vykonávání interních auditů
- Plánování interních auditů a sestavování programu interního auditu
- Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
- Výklad postupu vykonání interního auditu
- Zacházení se zjištěními z auditu
- Dokumentování výsledků auditu
- Vypracování zprávy z auditu
- Řešení neshod
- Úloha interního auditora
- Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
- Psychologické aspekty auditu
- Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
- Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu

Doporučená navazující školení:
- **Vedoucí/Externí auditor QMS dle požadavků ISO 9001, akreditovaný IRCA**
- **Ekonomika kvality a měření v systémech řízení kvality**
- **Koučink interních auditorů**
- **Procesní model jako efektivní nástroj řízení firem**

Interní auditor QMS podle normy ISO 9001:2008, akreditovaný IRCA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.