Quality Point

Základní info

Quality Point disponuje praxí a ověřenými referencemi svých klietů v oblasti vzdělávání a poradenství od roku 2000. Náš tým lektorů, je pro naše zákazníky vždy jistotou a vizitkou vysoké přidané hodnoty.

Úspěšné projekty vidíme v tom, že se k nám naši zákazníci opakovaně vracejí. Pracujeme kreativně a každý projekt je pro nás dalším pokynem k vlastnímu zlepšování.

Nabídky našich seminářů z oblastí kvality, výroby, IT, měkkých dovedností a práva neustále doplňujeme. V minulých letech jsme rozšířili naše činnosti o nabídku koučinku v oblastech personálního rozvoje a managementu.

Bez ohledu na velikost vaší organizace, náš přístup není jen o řešení problémů, nebo naplnění plánu vzdělávání – jde o umožnění každé osobě dosáhnout svého plného potenciálu a zvýšení výkonu vlastní organizace.

V roce 2015-2016 došlo k přípravě nových prostor, které nám pomáhají realizovat zákaznická přání a naše strategie.

Naše vize/strategie

 • PARTNER VŠECH PROFESIONÁLŮ
 • PRŮVODCE NA CESTĚ VĚDOMOSTNÍM ROZVOJEM
 • REALIZÁTOREM VAŠICH PŘEDSTAV
 • MÍSTEM, KAM SE CHCETE VRACET

 

Prohlédněte si portfolio našich lektorů.

 

Katalog kurzů:

 • Výroba:
  • Výrobní plánování
  • Metodika práce
  • Materiálový tok
  • Normalizace
  • Kapacitní plánování
  • Procesní orientace
  • Mapování procesů
  • Produktivita, Výkon
  • Řízení výroby, Technologie
  • Ergonomie
  • Revoluce 4.0
  • Vedení zaměstnanců, týmů
  • Styl vedení, motivace na pracovišti
 •  Štíhlá výroba
  • Úklid a pořádek
  • Drobné zlepšování
  • Informační management
  • Stroje a zařízení 
  • Analýza slabých stránek
  • TPS (Toyota Production Systém)
  • Plýtvání - analýza procesů
  • Analýza přidané hodnoty
  • Prevence
  • Materiálový tok
 •  Štíhlá údržba
  • Produktivní údržba
  • Analýza nákladovosti
  • Majetek
  • Správa nástrojů, výměna
  • Autonomní údržba
  • Analýza poruch
 •  Produktové a projektové řízení
  • Projekty - vedení projektu
  • Projekty - produkt
  • Projekty - řízení 
  • Testování 
  • Analýza příčin a následků 
  • Analýza příčin problémů
  • Řízení neshod
  • Řízení rizik 
  • Analýza rizik 
  • Časový plán projektu
  • Metrologie 
  • Technické kreslení 
  • Konstrukce 
 • Kvalita
  • Strategie 
  • Neustálé zlepšování 
  • Řešení skutečných problémů 
  • Statistické analýzy 
  • Komunikace
  • Interní audity - proces
  • Požadavky zákazníků 
  • Benchmarking
  • Vztahový marketing
 • Systémy a normy
  • Nebezpečné transporty 
  • Bezpečnost informací 
  • Automotiv
  • Bezpečnost práce 
  • Auditování systémů 
  • Systém jakosti 
  • Zákoník práce
  • Směrnice VDA
  • Směrnice QS9000
 • Nákup
  • Hodnocení dodavatelů 
  • E-Aukce
  • Materiálový management 
  • Nákupní logistika, sklady
  • Vyjednávací rozhovory
  • Psychologické aspekty
  • Původ zboží
  • Energie - aukce, náklady 
 • Logistika
  • Pojištění přeprav 
  • Dodací listy, dokumentace 
  • Doklady mezinárodní přepravy 
  • Výrobní logistika
  • Podmínky přeprav 
  • Řízení inventur závodu 
  • Simulace logistických toků 
  • Ukazatele logistiky - KPI
  • Členění logistiky 
  • Skladové zásoby - dávkování 
  • Klasifikace zásob 
  • Náklady na přepravu 
  • Identifikace - etikety 
  • Celní systémy 
  • Legislativa EU 
 • Daně, účetnictví
  • Cestovní náhrady 
  • Daň z příjmu fyzických, právnických osob 
  • Daňová soustava, podvody 
  • Přiznání k DPH - kontrolní hlášení 
  • Evidence DPH
  • Evidence majetku 
  • Mzdové účetnictví 
  • Účetní standardy 
  • Kapitálové účty, dlouhodobé závazky 
  • Daňové účetnictví OSVČ
  • Spotřební daně 
  • Účetní standardy - uzávěrky 
  • Zdravotní a sociální pojištění 
  • Rozvahové a výsledkové účty 
 • Právo
  • Zákoník práce - zaměstnanec 
  • Zákoník práce - zaměstnavatel 
  • Zákoník práce - odbory 
  • Občanský zákoník 
  • Zákon o obchodních korporacích 
  • Pracovní právo 
  • Rozhodčí řízení, soudy
  • Mimosoudní řešení - mediace 
  • Ochrana osobních údajů 
  • Insolvenční zákon - oddlužení
 • Lidské zdroje 
  • Hodnocení zaměstnanců 
  • Výběr zaměstnanců 
  • Kontrola nemocnosti 
  • Zaměstnanecké benefity 
  • Motivace zaměstnanců 
  • BOZP/PO
  • Firemní kultura
  • Organizační služba 
  • Legislativa personalisty 
  • Náklady na personál 
  • Interní komunikace 
  • Požadavek na vzdělávání zaměstnanců 
  • Personální audit 
  • Přijímací pohovory
  • Pracovní doba, přesčasy, dovolená 
  • Hodnocení zaměstnanců 
  • Systémy odměňování 
  • Vědomostní management
  • Náborové činnosti
 • Administrativa
  • Firemní kultura 
  • Etiketa společnosti 
  • Recepce - brána k úspěchu 
  • Lektorské dovednosti 
  • Psaní všemi deseti 
  • Psychologie ve firemní praxi 
  • Sekretářka - asistentka 
  • Vedení administrativy
  •  Zásady společenského chování 
  • Telefonická komunikace
 • Finance
  • Osobní finance zaměstnanců 
  • Cash-flow 
  • Výrobní kontroling 
  • Kontroling - nástroj namagera 
  • Kalkulace výrobků 
  • Pohledávky - Faktoring
  • Finanční analýza 
  • Rozvaha 
  • Investice a financování 
  • Investiční pobídky, dotační programy
  • Náklady a výdaje 
  • Pojišťovnictví 
  • Řízení rizik 
  • Úvěry a půjčky 
 • Management 
  • Delegování
  • Efektivní vedení lidí 
  • Koučování 
  • Kreativní myšlení 
  • Řízení změn 
  • Plánování a rozhodování 
  • Prezentační dovednosti 
  • Vedení porad
  • Vedení provozu 
  • Škola mistrů 
  • Time management 
  • Týmová spolupráce 
  • Vedení motivace pracovníků
  • Zvládání stresu 
  • Strategie 
  • Vize, mise, strategie 
  • Zvyšování výkonu společnosti 
  • Komunikace 
  • Týmová role
  • Emoční inteligence 
  • Testování osobnosti 
  • Osobní rozvoj 
  • Typologie osobnosti 
  • Syndrom vyhoření  

Firma Quality Point nemá žádné hodnocení

Buďte první a ohodnoťte firmu na Evalugo.cz

Kontaktovat firmu Quality Point


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.