LOGISTIKA_nové trendy v praxi

Kurz na míru

Základní info

Zkrácení dodací lhůty a prezentace flexibilnosti je opakovaný požadavek a nesporná konkurenční výhoda každého podniku. Prostřednictvím nový a moderních nástrojů je možné realizovat nejen očekávání zákazníků ale hlavně ušetřit náklady a minimalizovat administrativní činnosti.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pro všechny zájemce podniků a společností, kteří si potřebují rozšířit vědomosti z oblasti logistiky se zaměřením na nové trendy a nástroje. Konkrétně vedoucím pracovníkům (mistrům) logistiky, skladů, nákupu a výroby.

Seminář lze absolvovat buď samostatně, nebo jako součást modulového vzdělávání „Manažer Logistiky“. Pro úspěšné získání certifikátu je nutné získat minimálně 52 kreditů z 64 možných.

Seminář nabízí účastníkům možnost pochopení nástrojů efektivního skladování a logistických řetězců. Osvojí si teoretické principy v oblasti skladové logistiky a praktické postupy umožňující vybudovat a provozovat efektivní skladový provoz.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 podniková logistika v kontextu podniku a dnešní doby, stanovení cílů
 logistický model podniku a jeho začlenění do podnikového systému,
 komplexní a integrovaný logistický systém a využití IT v logistice
 hodnocení a kvantifikace logistických procesů – nástroje, metody, praxe
 logistický přístup k přípravě výroby a jeho hodnocení, zásobování
 nákupní, výrobní logistika - logistika materiálového zásobování
 systémy pro řízení pohybu zásob ve výrobním procesu - KANBAN a jiné
 materiálové toky ve výrobním systému, jejich mapování a hodnocení
 spojitost a vazby materiálového a informačního toku ve výrobě.
 automatizace a využití prostorového vidění SAR a displejů
 distribuce hotových výrobků na základě systémů řízení výrobků - JIT
 sekvenční dodávky zákazníkovi - přínosy a rizika,
 vazby sekvenčních dodávek na velikost zásob, systém distribuce a dopravy.
 zjištění stávajícího stavu logistiky v podnikových procesech
 řízení projektu logistických změn
 zákaznický servis – komunikace a přenos informací

ČAS SEMINÁŘE: 2 denní seminář 08:30 – 16:00 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Ing. Ludvík Filip
CENA: 5,031.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Absolvováním semináře získáváte 16 kreditů k možnosti získání certifikátu „Manažer Logistiky“

LOGISTIKA_nové trendy v praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.