Technologie svařování_teorie v praxi

Kurz na míru

Základní info

Svařování nebo sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více součástí. Obecným požadavkem na proces svařování je vytvoření
takových termodynamických podmínek, při kterých je umožněn vznik nových meziatomárních vazeb.

Protože prakticky je velmi obtížné dosáhnout spojení na úrovni meziatomových vazeb za okolních podmínek (běžná teplota, tlak), kdy je termodynamický stav materiálů stabilní resp. metastabilní, je nutné tento termodynamický stav změnit. Proto je při svařování nutné působit buď tlakem, teplem nebo oběma faktory najednou. Obecně platí závislost čím vyšší působí tlak tím méně je potřeba vnést teplo a obráceně. Tlakové svařování je označením svařování za působení převážně tlaku a tavné při působení tepla.

JAKÉ TECHNOLOGIE SI POPÍŠEME:
 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
 Obloukové svařování poloautomatické
 Obloukové svařování automatizované pod tavidlem

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pro všechny zájemce podniků a společností, kteří si potřebují rozšířit vědomosti z oblasti technologie svařování se zaměřením na nové trendy, nástroje a bezpečnost. Konkrétně vedoucím pracovníkům (mistrům), technologům, pracovníkům kvality, projektovým inženýrům, pracovníkům údržby.

Seminář není podmíněn svářečským oprávněním, ale jeho účelem je získání nebo rozšíření vědomostí pracovníků, kteří proces svařování nemusí mít jako hlavní činnost.

Každý z nás získal v rámci praxe základní podvědomí o procesu svařování. Mnoho vedoucích pracovníků má svařování v rámci své odpovědnosti, ale kolik technologických vědomostí skutečně máme k efektivnímu hodnocení procesu?

Svařovat lze kovové i nekovové materiály, materiály podobných i různých vlastností. Ale pro různé typy spojů a materiálů jsou vhodné jiné metody svařování. Při svařování dojde vždy ke změně fyzikálních nebo mechanických vlastností základního materiálu (spojovaného) v okolí spoje.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Všeobecný úvod do technologie svařování
 Rozdělování, označování, zkratky
 Značení svarů ve výkresové dokumentaci
 Údaje na vidlici, označování poloh svařování, druhy svarů
 Obloukové svařování v ochranných plynech – WIG (TIG), MIG/MAG, SAW, MMA
 Metalurgické pochody při svařování
 Materiály – řazení a označování ocelí, základní symboly
 Vady ve svarech, kontrola svarových spojů
 Pnutí a deformace svarových spojů
 Oprávnění ke svařování
 Nebezpečí při svařování – struska, plyn
 Bezpečnost při plamenném svařování kovu ČSN 05 0610
 Bezpečnost při obloukovém svařování kovu ČSN 05 0630
 Normy a literatura

ČAS SEMINÁŘE: 2 denní seminář 08:30 – 16:00 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Ing. Martin Begala, IWE

INFORMACE, O KTERÉ NECHCETE PŘIJÍT

CENA: 5,400.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo Online na www. stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV - v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Technologie svařování_teorie v praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.