Simulace výrobní firmy

Kurz na míru

Základní info

Jaké jsou cíle tréninku?

 • Zažít reálné dopady a efekty svých vlastních i týmových rozhodnutí na konkrétní finanční výsledky firmy.
 • Inspirovat k správným rozhodovacím postupům – aby ve firmě „pravá ruka věděla, co dělá levá“.
 • Naučit se stanovovat správné priority a zvolit nejvhodnější řešení vzhledem k očekávaným KPI a výstupům, s daným objemem dat, pod reálným časovým tlakem, v týmu různých osobností.
 • Zdokonalit interní komunikaci při řešení průřezových firemních problémů a strategií.

Pro koho má absolvování simulace výrazný efekt?

 • Manažerské talenty ve výrobních firmách.
 • Členy vyššího a středního managementu: ředitelé výroby a vedoucí oddělení, ředitelé financí, logistiky, supply chain manažeři, mistři, lean a kaizen manažeři.
 • …a pro všechny, kteří chtějí pochopit a naučit se orientovat v manažerských postupech napříč firmou a zažít příčiny a důsledky (ne)fungování reálného podniku z „ptačí perspektivy“.

Jak simulace probíhá a jaký má obsah?

Dvoudenní školení pro 15-20 účastníků, kteří na velkých dotykových tabletech řídí procesy ve svých firmách. V týmech účastníci rozhodují o strategii, výrobě, investicích, rozvoji trhů, stanovování cen, rozvoji zaměstnanců, řízení pracovního kapitálu, logistice, zadluženosti a zvyšování hodnoty firmy, konkrétně:

 • Produktové portfolio: které produkty uvést na trh, do jakých oblastí rozvoje investovat?
 • Trhy a cenotvorba: jak a jestli vůbec expandovat na nové trhy? Jak plánovat marketingové náklady?
 • Plánování výroby: jak dodat zakázku JIT? Jak plánovat výrobní kapacitu a logistiku? Jak pracovat s optimálním využitím strojů a zařízení? Jak zajistit optimální zásobování?
 • Externí vlivy: jak zvažovat vývoj poptávky v jednotlivých segmentech, v konkurenčním prostředí?
 • Řízení lidských zdrojů: jak optimálně vytížit lidi, dělníky ve výrobě, prodejní týmy apod. a jak plánovat personální zdroje?
 • Finanční hledisko: co zvažovat při investicích do výrobních linek? Co je cash flow a proč je důležité? Jak porozumět základním finančním výkazům (výsledovka, rozvaha, poměrové ukazatele) a používat je k rozhodování? Jak sestavit roční rozpočet?

Simulace výrobní firmy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.