Úvodní školení o kvalitě

Kurz na míru

Základní info

Úvodné školenie o kvalite

 

Typ aktivity: Seminár

 

Kód: MJBM001

 

 • Čo je to kvalita?
 • Požiadavky zákazníka
 • 8 zásad manažérstva kvality
 • Procesný prístup
 • Požiadavky normy ISO 9001:2009
  • Systém manažérstva kvality
  • Zodpovednosť manažmentu
  • Manažérstvo zdrojov
  • Realizácia produktu
  • Meranie analýza a zlepšovanie
 • Interný a externý audit

 

Cieľ:

 • Získanie základných vedomostí o kvalite, o systéme manažérstva kvality a o auditoch. Účastník bude schopný identifikovať požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán. Porozumie požiadavkám medzinárodnej normy ISO 9001:2009 a bude ich vedieť uplatňovať v praxi.

Viac informácii na www.mjbcommunication.com

Úvodní školení o kvalitě

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.