Outdoor a indoor

Outdoor a indoor - Výpis školení a kurzů na míru

Výpis 134 - chcete vidět všech 47180 kurzů zaregistrujte se
Velmi častá otázka "Jak mám motivovat zaměstnance?". Je potřeba se soustředit na více věcí a řešit je v souvislostech. Desítky či stovky drobností…
* Cíl: Pomocí skupinového prožitku kontaktu s koni nově nahlédnout možnosti týmové spolupráce a vedení lidí (jedná se o kombinaci práce ve velké…
* Cíl: Společné hledání hranic a limitů, cílená práce s jistotou / nejistotou, podpora skupinové koheze, překonávání sebe sama. * Obsah: Účastníci…
* Cíl: Cílem programu je posoudit osobnostní předpoklady účastníků a to zejména se zaměřením na výběr či další rozvoj. Program akcentuje zejména…
TRÉNINKY Tréninky jsou vždy specifikované na Vaše podmínky a vycházející z potřeb Vaší společnosti, resp. rozvoje Vašich zaměstnanců.…
DEVELOPMENT CENTER Development centrum je nástrojem, kterým firma získá přehled o potenciálu a rezervách jednotlivých zaměstnanců.  Je nástrojem pro…
TALENT MANAGEMENT Talent management je komplexním programem identifikování potenciálu a rezerv jednotlivých zaměstnanců a následného rozvoje…
Jedná se o program cíleného a promyšleného budování a rozvíjení pracovních týmů a jejich tvůrčího a výkonového potenciálu. Efektivní tým znamená…
JAPONSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ - úvodní pohled na oblast japonských bojových umění- proč se zachovala a co nám mohou přinášet - o rozdílnosti vnímání stejné…
Úvod Rozhodující roli v pracovním prostředí přestává hrát pouze pracovní výkon, míra inteligence, vzdělání a zkušenosti odborného typu. Do popředí…
Cíle kurzu: - umožnit rychlé nastartování efektivní spolupráce nově budovaných týmů - rozvíjet základní znalosti a dovednosti týmové práce - pomáhat…
Cíle kurzu: - potvrdit a prohloubit znalosti a dovednosti z oblasti týmové práce - prohloubit pozitivní vazby a důvěru mezi členy týmu - poskytnout…
Cíle kurzu: - připomenout celý komplex odpovědností manažera - umožnit sebepoznání účastníků z hlediska preferovaných stylů řízení - ukázat přednosti a…
Cílem teambuildingových programů je zkvalitnění spolupráce a zvyšování efektivity fungování pracovních týmů. Při jejich přípravě a realizaci vycházíme…
Cílem našich programů je rozvoj jednotlivců i celých týmů ve Vámi zvolených oblastech interpersonálních a měkkých manažerských dovedností.  Zásadně…
AC je prostředkem ke zhodnocení úrovně sociálních dovedností a manažerských kompetencí včetně projevu přirozených vůdčích schopností. AC je osvědčenou…
Kurs je určen všem pracovníkům, kteří pracují v týmech, nebo je vedou. Výhodou je uspořádat tento kurs pro celý tým se všemi jeho členy. Hlavním cílem…
I v přípravě teambuildingových projektů přihlížíme na specifika každé společnosti a společně definujeme jejich potřeby a hlouběji tak propracováme…
Jedná se upravenou formu teambuildingového programu provázaného s rozvojem osobnosti na základě prožitků, důkladně propracovaných scénářů a také…
* Cíl: Na základě intenzivního prožitku v malé skupině nově nahlédnout na možnosti týmové spolupráce a způsoby vedení. * Obsah: Tento typ programu…
* Cíl: Posílení týmové práce a osobní rozvoj formou společně sdíleného zátěžového prožitku. * Obsah: Účastníci jsou vystaveni zátěžové situaci s…
Cíle kurzu: - test a rozvoj úrovně týmové práce v reálném prostředí - zvyšování psychické odolnosti vůči stresu a nepohodě Témata: - spolupráce v týmu a…
Cíle kurzu: - posílení rozhodnosti a sebedůvěry - posun individuálních hranic a limitů - posílení ochoty přijmout a nést nezbytná manažerská…
Témata: předpoklady a principy efektivního fungování pracovních týmů role v týmu vzájemná důvěra otevřená komunikace Všeobecné informace: 2 - 4-denní kurz …
Hry a programy jsou prostředkem (nástrojem) nikoliv cílem (účelem), naše kurzy jsou nejen zábavou, ale i prostředkem pro zvýšení kvality fungování…
Cílem rozvojového programu je zdokonalení pracovních týmů ve schopnostech a dovednostech efektivní komunikace a spolupráce v rámci týmu při plnění…
Zaměření kurzu, komu je kurz určen Nejčastěji bývají do pozic týmlídrů, mistrů a nižších manažerů jmenováni úspěšní specialisti. V nové roli je však…
Naše programy vytrhují účastníky ze známého prostředí a nabízejí neobvyklé, originální výzvy. V bezpečných, ale náročných úkolech využívajících…
V oblasti manažerských dovedností nabízíme spolupráci na těchto tématech:   ZÁKLADY VEDENÍ TÝMU 1 x 2 dny Zaměření kurzu, komu je kurz určen …
Zaměření programu, komu je program určen Kurz je určen všem manažerům, ale i neformální lídrům, kteří vědí, že pro úspěch je třeba neustálý rozvoj…
Zaměření kurzu, komu je kurz určen Určitě znáte tu situaci. Zítra máte šéfovi odevzdat souhrnnou zprávu a stále vám chybí vstupy od Franty ze…
Zaměření kurzu, komu je kurz určen Efektivitu práce týmu spoluvytvářejí kvalitní mezilidské vztahy ve skupině na straně jedné a znalost principů a…
Zaměření kurzu, komu je kurz určen Kurz je určen všem, kteří se mohou dostat do situací, kdy je důležité odhalit, zda druhá strana při jednání…
Specializované programy pro zhodnocení úrovně sociálních dovedností a zvolených manažerských kompetencí vybraných pracovníků nebo uchazečů o pracovní…