Outdoorový program Skály

Základní info

* Cíl:
Společné hledání hranic a limitů, cílená práce s jistotou / nejistotou, podpora skupinové koheze, překonávání sebe sama.

* Obsah:
Účastníci programu se setkávají se specifickou formou zátěže, jsou vystaveni stresujícím situacím, které vycházejí z odvěkého respektu člověka k výškám. Některé zátěžové situace jsou umocněny nutností řešit náhlý "krizový" problém a vedou k uvědomění si toho, že pro úspěšné zvládnutí problému potřebujeme jeden druhého. V průběhu programu je cíleně podporována týmová práce, sebeuvědomění se v rámci skupiny, jednotlivé prvky programu jsou zaměřeny na rozvoj manažerských kompetencí. Jednotlivé zátěžové situace jsou zpracovávány v následných reflexích. Po celou dobu akce je přítomný zdravotník a psycholog.

* Program:
Účastníci programu jsou rozděleni do skupin na základě fyzické zdatnosti. V průběhu prvního dne absolvují jednotlivé skupiny cestu ke skalám, v rámci které plní celou řadu specifických úkolů. Na místě jsou pak účastníci proškoleni v základech bezpečnosti užívání horolezecké výstroje. Následuje výstup na cca 19 m vysokou skalní stěnu se vzájemným jištěním, odtud přesun za pomocí klady na protilehlý vrchol a zpět a slanění kolmé stěny. Poté opětovný výstup na náročnější stěnu a slanění "s problémovou situací".
Druhý den řešení problémových situací v průběhu cesty (např. překonání řeky za pomocí lanového úvazu) a slaňování cca 36 m vysoké skalní stěny.


Varianty:
Na základě požadavků zadavatele je možné více upravit fyzickou náročnost celého programu. Ten je rovněž možné doplnit o prvky technicko organizačního rázu a takto upravený jej využít např. jako outdoor development centre.
Tento outdoorový program je možné kombinovat i s jiným programem (např. survival).

Doba konání: minimální doba konání: 2 dny. Jako vhodnější se však jeví 2,5 dne (první den večer: seznámení s lektory, programem, zaměřením, druhý a třetí den putování, na závěr reflexe)

Outdoorový program Skály

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.