Randstad s.r.o.

Základní info

Randstad s. r. o. je personálně poradenská a vzdělávací společnost, která na trhu práce v České republice působí již od roku 1992 (do. r. 2008 pod názvem "AYS Placements and Workshops".

Od roku 1999 jsme členem mezinárodní skupiny Vedior Group, která patří k nejvýznamnějším poskytovatelům personálních služeb na světě, se sítí poboček téměř v 50 zemích světa. V květnu 2008 se naše mateřská společnost spojila se skupinou Randstad, čímž jsme se stali druhým největším poskytovatelem personálních služeb na světě.

Všechny námi poskytované služby tak spojují jedinečnou českou kulturu s nejmodernějším standardem nadnárodní společnosti.

Uvědomujeme si, že klíčovým faktorem prosperity našich klientů je efektivní péče o lidské zdroje, proto nabízíme komplexní řešení v oblasti HR - propojení cíleného personálního výběru s poradenstvím a vzděláváním.

Komplexní HR poradenství

Známe hodnotu času našich klientů, malým a středním firmám proto nabízíme pomoc při zajišťování dílčích personálních činností, a to od jednorázového poradenství či odborného školení k vybrané problematice po komplexní outsourcing zvolených oblastí.

Našim klientům zpravidla doporučujeme podstoupit audit jednotlivých personálních činností, který umožní zmapovat personální situaci uvnitř firmy, a na základě toho předložit fundovaný návrh na optimalizaci dílčích oblastí personální práce.

Naší zásadou je „pomáhat ke svépomoci", proto našim klientům nabízíme nejen vytipování agend, které by bylo z dlouhodobého hlediska efektivnější zajišťovat formou outsourcingu, ale také možnost dočasného převzetí odpovědnosti za jednotlivé oblasti personální práce, zatímco si jejich manažeři doplňují či rozšiřují kvalifikaci.

Nábor a výběr

V oblasti náboru a výběru se zaměřujeme zejména na pozice specialistů - a to jak v administrativě, tak ve výrobě - až po úroveň středního managementu.

Naší významnou specializací je obsazování manažerských i nemanažerských pozic ve všech typech call center. Abychom mohli klientům představit pouze ty nejlepší kandidáty, vyvinula unikátní výběrový proces, založený na metodice Assessment Centre.

Trénink a rozvoj

  • Uchazečům o práci nabízíme zjištění úrovně vybraných administrativních dovedností; výsledky testů naznačují oblasti, ve kterých jsou silní a naopak, na kterých potřebují v zájmu získání toho nejlepšího zaměstnání odpovídajícího jejich kvalitám dále pracovat.

  • Všem našim kandidátům nabízíme účast na semináři „Jak uspět při hledání zaměstnání", zájemcům o administrativní pozice nabízíme individuální zaškolení pro práci na recepci, případně kurz „Best Office Practices".

  • Formou zakázkových programů či otevřených kurzů nabízíme řadu programů z oblasti manažerského minima, soft skills či prodejních dovedností

Regionální zastoupení společnosti Randstad

Od roku 2002 budujeme síť regionálních poboček, abychom mohli nabízet své služby klientům z celé České a Slovenské republiky. V současné době máme zastoupení v Praze, Brně, Ostravě, Liberci a  Bratislavě.

Naše zkušenosti

Za 15 let existence společnosti jsme vyhledali tisíce nových pracovníků na stálé i dočasné pracovní úvazky pro české i mezinárodní společnosti, více než pět tisíc pracovníků absolvovalo naše vzdělávací programy.

Denně nabízíme uchazečům o zaměstnání až 700 pracovních příležitostí, týdně přibývá kolem 90 nových nabídek. Naše databáze volných míst je stoprocentně aktuální, všechny inzerované pozice představují skutečnou poptávku našich klientů.

Náš přístup

Každou potřebu našich klientů chápeme jako jedinečnou a individuální, proto usilujeme o to, aby byla uspokojena výjimečným, ojedinělým a neopakovatelným způsobem.

Kombinujeme vysokou odbornost s osobním přístupem, abychom našim klientům zajistili návratnost investic do lidských zdrojů.

Naším závazkem je trvalé zvyšování standardů profesionálního poradenství.

Firma Randstad s.r.o. nemá žádné hodnocení

Buďte první a ohodnoťte firmu na Evalugo.cz

Kontaktovat firmu Randstad s.r.o.


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.