INDIVIDUÁLNÍ PROFESNÍ DIAGNOSTIKA

Poradenství

Základní info

Samozřejmým doplňkem naší poradenské nabídky je možnost využití diagnostických služeb. Použití diagnostiky v kontextu personálního poradenství však chápeme pouze jako podpůrný nástroj, proto se zaměřujeme výhradně na posuzování jednotlivých pracovně vztažných charakteristik osobnosti s cílem zmapovat silné a slabé stránky testované osoby, které jsou významné pro jeho pracovní uplatnění.


Primárním výstupem individuálních diagnostických vyšetření je doporučení činností, pro které mají klienti nejlepší předpoklady. Poznání vlastních silných a slabých stránek může být rovněž zdrojem zajímavých podnětů pro osobní růst.


Firemním klientům poskytnou výstupy z diagnostických šetření užitečné nástroje na podporu rozhodování v oblasti náboru a výběru, rozvoje či retence pracovníků.


Používáme výhradně standardizované diagnostické metody, samozřejmostí jsou individuální konzultace nad výsledky jednotlivých testů a následné vypracování písemné zprávy dle požadavků zadavatele.

Podle požadavků klienta lze doporučit dílčí testy nebo sestavit vhodnou testovou baterii.


Délka administrace je závislá na individuálním tempu testovaných osob – vyplnění jednoho testu trvá zhruba 1-1,5 hodiny, u testových baterií je třeba si vyhradit přibližně 4-6 hodin. Testy je možné administrovat individuálně či skupinově (např. v rámci assessment či development center).

INDIVIDUÁLNÍ PROFESNÍ DIAGNOSTIKA

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.