OUTSOURCING HR PROCESŮ

Poradenství

Základní info

Které oblasti personální práce jsou vhodné pro outsourcing?


 • Poradenství v oblasti personálního plánování a kariérového rozvoje

 • Nábor a výběr

 • Personální administrativa a mzdová agenda

 • Hodnocení výkonu / potenciálu

 • Systém odměňování, motivační a retenční programy

 • Trénink a rozvoj

 • Péče o zaměstnance

 • OutplacementJaké výhody klientům outsourcing dílčích personálních činností přináší?


Přenesení operativních / rutinních záležitostí HR oddělení (řešení problémů jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, hledání nových zdrojů, apod.) na externího dodavatele umožňuje HRM soustředit na strategické oblasti a core business, podporu managementu a skutečné řízení, čímž se výrazně zvýší jeho flexibilita a zároveň dojde k úspoře nákladů na mzdy HR specialistů a na inovace know-how.


Možnosti využití outsourcingu


Na základě potřeb klienta navrhneme komplexní schéma pro optimální fungování libovolné organizační jednotky (stávající či nově vytvářené):


 • navrhneme plán vybudování a rozvoje / optimalizace provozu vybraného pracoviště (odhadneme předpokládaný počet pracovníků a jejich strukturu, navrhneme systém organizace pracovních skupin, event. rozdělení směn, poradíme Vám v otázkách ergonomie a kultury pracovního prostředí),


 • podle Vašich požadavků zajistíme nábor a výběr pracovníků formou úplného outsourcingu (zadání inzerce, komunikace s uchazeči v rámci všech kol výběrového řízení, selekce CV, telefonický prescreening a standardní testování uchazečů, osobní pohovory a následné zpracování posudků na kandidáty, kteří Vám budou představeni) nebo nabídneme pomoc při zajištění jednotlivých fází náborového procesu,


 • převezmeme vedení personální administrativy a zpracování mzdové agendy,


 • sestavíme schéma pro pravidelné hodnocení pracovníků a proškolíme Vaše zaměstnance, jak efektivně využívat jednotlivé hodnotící nástroje, případně jsme schopni zajistit hodnocení externě (Assessment Centre, 360-stupňová zpětná vazba, Mystery Shopping / Calling),


 • navrhneme systém odměňování pracovníků (motivační program a systém bonusů, retenční programy pro špičkové pracovníky),


 • stanovíme rozvojové a kariérní plány pro jednotlivé pracovníky, zajistíme školení Vašich pracovníků (od administrativních/dělnických pozic po střední management) vč. rutinních školení v oblasti BOZP a PO


 • zajistíme zdravotní péči, resp. psychosociální služby


 • v případě potřeby Vám poskytneme proškolené pracovníky na zástup po dobu školení, nemoci, dovolených nebo na mimořádné projekty

 • převezmeme agendu spojenou s penzionováním a propouštěním pracovníků, v případě velkých organizačních změn (jako např. restrukturalizace společnosti) můžeme nabídnout řízený proces outplacementu.


Na požádání Vám rádi poskytneme reference k jednotlivým službám.


OUTSOURCING HR PROCESŮ

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.