Obchod a prodejní dovednosti

Obchod a prodejní dovednosti - Výpis školení a kurzů na míru

Výpis 150 - chcete vidět všech 45329 kurzů zaregistrujte se
Cíl: Naučit se transformovat požadavky od vnitřních oddělení organizace na konkrétní výrobek a dodavatelé, neboť pro úspěch je rozhodující "správný…
Cíl: Seznámit účastníky s významem hodnotové analýzy, jejími metodami a aplikací v podmínkách firem ve vztahu k nákupu a přípravě výroby. Obsah : Úvod…
Cíl: Seznámit účastníky s metodami cenové analýzy a jejich praktickou aplikací v nákupu a zásobování jako významného faktoru snižování nákladů ve…
Určeno pro manažery, obchodníky i nákupčí, kteří mají zájem seznámit se s účinným způsobem ovlivňování ceny. Obsah: * Tréninkový seminář se…
Určeno pro zkušenější obchodní konzultanty, account manažery a obchodní poradce, kteří hledají nové užitečné formy vzájemně výhodné spolupráce a…
Učeno pro vedoucí pracovníky nákupních oddělení firem, kteří mají zájem hledat cesty k cílenému zvyšování výsledků svého oddělení. Cíl: Seminář…
Norma ISO 27001 poskytuje model pro zavedení efektivního systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci a doplňuje tak normu ISO 27002. Obě…
Je důležité si uvědomit, že i když ještě neznáte výsledek hodnocení projektu, samotným podáním žádosti o dotaci se dostáváte do pozice „potenciálního…
Účastníci se naučí rozlišovat efektivní a neefektivní styly komunikace a poznají jejich důsledky. Uvědomí si, jaké jsou bariéry v komunikaci a co…
Proč Smyslem je vstřebat pravidla společenského protokolu a cítit se přirozeně, uvolněně jako v prostředí sobě důvěrně známém. Cíl programu Osvojit si…
  Projekt 4MOTION – certifikovaná akademie rozvoje klíčových obchodních dovedností   ‒   jedinečný komplexní program poskytující ucelený přehled…
  Jak přinášet klientovi užitek a být profesionálem, ke kterému se klienti rádi vrací   ‒      nadšení pro produkt a firmu, definice užitku, já…
  Jak zákazníkovi vždy přinášet optimální řešení a jak dosáhnout toho, aby řešení přijal   ‒   jak přemýšlet o řešeních pro klienta ve smyslu…
Firemní kurzy Naše jazyková škola realizuje firemní výuku od roku 1992: spolupracujeme jak s velkými firmami, v nichž administrujeme skupinové i…
Firemní kurzy Naše jazyková škola realizuje firemní výuku od roku 1992: spolupracujeme jak s velkými firmami, v nichž administrujeme skupinové i…
Enneagram je unikátní systém poznání osobnosti nabízí efektivní změnu k růstu kvality života nabízí pochopení svých návyků na úrovni myšlení…
Program je postaven na celostním vedení člověka, je zaměřený na proces dlouhodobého osobnostního rozvoje leadera. Rozvíjet a tvořit svou osobnost…
Nemluví následující příběh tak trochu také o vás a vašich týmech? Jednou jsme měli s jedním klientem schůzku. Jak jinak než k jeho potřebám. Jeho…
Jak propojit trénink co nejvíce s praxí? Trénovat praxí. Akviziční minitýmy najdou s lektory v průběhu jednoho dne rychlé cesty, jak při aktivizičních…
Povolání obchodníka je náročné a neexistují žádné zaručené postupy, které zajistí prodej. Kouzlo je v tom najít způsob jednání, které šetří vaši…
Jak vybudovat a udržet zákaznické vztahy? A jak si vytvořit efektivní obchodní dovednosti, které naši práci podpoří? Umění rychlého raportu klienty…
Máte chuť získat základní informace k přípravě a vedení hodnotícího pohovoru? Chcete se dozvědět, co konkrétního se účastníkům daří a v čem by se…
Chcete zabezpečit bezkolizní komunikaci, zesílit důvěru a podnítit loajalitu k Vaší společnosti? Zvýšit motivaci, odpovědnost a tvořivost zaměstnanců…
Chcete výrazně zlepšit akceschopnosti jednotlivců i pracovních skupin? Vyzvat ke změně způsobu komunikace a přijetí organizačních změn a podnítit…
Kurz Konzultativních prodejních dovedností je určen prodejcům a Key Account manažerům. Trénink účastníkům vysvětluje fáze prodejního procesu a…
Kurz Konzultativních prodejních dovedností je určen prodejcům a Key Account manažerům. Trénink účastníkům vysvětluje fáze prodejního procesu a…
Zákazníci jsou všude! Spolupracovníci a šéfové jsou vašimi interními zákazníky. Lidé, kteří nakupují vaše produkty a služby, jsou vašimi externími…
Vzdělávací centrum HP / HP Education Services se zapsalo do povědomí svých klientů širokou nabídkou technických kurzů určených především pracovníkům…
Svět mezilidské interakce se v posledních letech změnil a změna se nevyhnula ani obchodování. Na základě nových poznatků vysvětlíme, proč selhávají…
Cílem kurzu je prohloubení právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována základním znalostem praktických postupů při…
Cílem kurzu je uvést účastníky do problematiky jak podnikat s využitím sítě internet, popř. dalších informačních a komunikačních technologií. Jedná se…
Cíle zvýšit finanční objem objednávek získaných obchodním zástupcem celkový rozvoj obchodních zástupců v technikách prodeje, psychologii prodeje…
Cíle * zvýšit finanční objem objednávek získaných obchodními skupinami * celkový rozvoj vedoucích obchodních skupin v řízení obchodní skupiny, plánování…
Cíle zaměřit pozornost obchodníků na potřeby zákazníků naučit obchodníky prezentovat produkt jako prostředek k naplnění potřeb a očekávání…
Občasné konflikty jsou součástí naší každodenní práce a většina lidí je nemá ráda. Dokážeme konflikty vždy správně vyřešit? Můžeme z konfliktů čerpat…
Prací každého obchodníka je nejen udržování vztahů se stávajícími zákazníky, ale také získávání nových zákazníků či příležitostí. Akviziční práce je…
Získání každého nového zákazníka stojí spoustu peněz a práce. Je to mnohem nákladnější proces než péče a starost o stávající klienty. Zaměřte proto…
Standard IRIS představuje aplikaci požadavků ISO 9001 pro železniční prů- mysl. Podnětem pro vytvoření tohoto standardu bylo zavedení obdobných systémů…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Tento kurz je postaven na zkušenostech lektora s desítkami manažerů, se kterými řešil obtížné situace při jednání s kolegy a podřízenými. Většina z…
Základy kultivovaného jazykového projevu a kultury řeči jsou pro pracovníky firem v mnoha oborem základním předpokladem úspěšnosti při jednání se…
Firemní tréninky na míru, školení, konzultace, poradenství, koučování pro management: Leadership - vedení lidí, budování týmu, týmová spolupráce…
Jak se úspěšně chovat při komunikaci s ostatními         
postup příprava situace důležité postupy 
chování při konfliktu vývoj konfliktní situace konflikt ano nebo ne    
Program připravíme na míru pro skupinu pracovníků Vaší společnosti. Obsah je vždy upraven přesně podle zadavatele. Cílová skupina Pracovníci…
Program připravíme na míru pro skupinu pracovníků Vaší společnosti. Obsah je vždy upraven přesně podle zadavatele. Cílová skupina Tréninkový…
Program připravíme na míru pro skupinu pracovníků Vaší společnosti. Obsah je vždy upraven přesně podle zadavatele. Cílová skupina Program je určen pro…
Více jak 80 % z toho, co je na nás vidět, jsou oděvy. Jsou nedílnou součástí naší komunikace. Jsou více než jen oblečení. Oděv je vyjádřením úcty ke…