Prague International Business School - PIBS

Základní info

Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) vznikla na základě mezinárodního projektu v roce 1991 jako nezisková organizace s hlavním cílem poskytování MBA (Master of Business Administration) kursů, evropského standardu ve vzdělávání manažerů. Výuka byla zahájena v lednu 1992. Školné, placené studenty MBA kursů, slouží pouze na pokrytí organizačního a lektorského zabezpečení studia. Studium je lektorsky zabezpečeno profesory dílčích specializací, z nichž devadesát procent je z Vysoké školy ekonomické, na výuce participují i hostující profesoři zahraničních univerzit a business schools.

PIBS má přes 100 studentů v několika paralelně běžících MBA kurzech. PIBS MBA kurzy mají identický obsah v základních předmětech tvořících pevný standard těchto kurzů a zabezpečujících kompatibilitu s obdobnými zahraničními programy. Dílčí dospecializace v rámci MBA kurzů probíhá formou nabídky volitelných kurzů. PIBS otvírá tři základní typy kurzů, lišících se zejména časovým harmonogramem studia a skladbou skupiny studentů:

  • Part-time MBA kurzy, probíhající formou večerního nebo rezidenčního studia
  • Full-time MBA kurzy, probíhající formou denního studia
  • In-company MBA kurzy, probíhající jako podnikové formy studia pro vybranou skupinu manažerů z daného podniku (nebo skupiny podniků).

Studium denní formy MBA trvá jeden kalendářní rok, jedná se o velice intenzívní, časově náročné studium, i u této formy studia je vyžadována praxe posluchačů. Ostatní formy studia MBA spočívají v rozložení studia do dvou kalendářních let, jsou vhodné zejména pro aktivní manažery. Pro vstup do kurzů je vyžadováno ukončení alespoň bakalářského stupně jakékoliv vysoké školy.

Firma Prague International Business School - PIBS nemá žádné hodnocení

Buďte první a ohodnoťte firmu na Evalugo.cz

Lektoři firmy Prague International Business School - PIBS

Ing. Jana Abdallová, MBA Ing. Jana Abdallová, MBA
Ing. Jaroslav Halík, , MBA, PhD. Ing. Jaroslav Halík, , MBA, PhD.
Prof. Ing. Petr Záruba, DrSc. Prof. Ing. Petr Záruba, DrSc.

Kontaktovat firmu Prague International Business School - PIBS


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.