Full-time MBA kurz

Základní info

Full-time MBA kurz, probíhající formou denního studia.

Studium denní formy MBA trvá jeden kalendářní rok, jedná se o velice intenzívní, časově náročné studium, i u této formy studia je vyžadována praxe posluchačů.

Pro vstup do kurzů je vyžadováno ukončení alespoň bakalářského stupně jakékoliv vysoké školy.

Základní struktura MBA kurzu (mapa kurzu)

V současnosti nabízené volitelné předměty v rámci MBA kurzu:

  • Hodnotový management Management telekomunikací
  • Strategický marketing Manažerská kreativita
  • Management jakosti Úvod do statistiky a pravděpodobnosti
  • Podnikatelská etika Japonský styl řízení
  • Manažerská rozhodovací analýza Motivace pracovníků a tvorba mzdových systémů firmy
  • Manažerské dovednosti Mezinárodní finance
  • Makroekonomika Vnitropodniková ekonomika
  • Leasing Vnitropodnikové organizační struktury řízení
  • Obchodní právo

Program PIBS MBA kurzů je mezinárodně akreditován, což garantuje vysokou úroveň studia a kompatibilitu kurzů s evropskými standardy.


Full-time MBA kurz

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.