In-company MBA kurzy

Kurz na míru

Základní info

In-company MBA kurzy, probíhající jako podnikové formy studia pro vybranou skupinu manažerů z daného podniku (nebo skupiny podniků).

Tato forma studia MBA spočívají v rozložení studia do dvou kalendářních let, jsou vhodné zejména pro aktivní manažery.

Pro vstup do kurzů je vyžadováno ukončení alespoň bakalářského stupně jakékoliv vysoké školy.

Základní struktura MBA kurzu (mapa kurzu)

V současnosti nabízené volitelné předměty v rámci MBA kurzu:

  • Hodnotový management Management telekomunikací
  • Strategický marketing Manažerská kreativita
  • Management jakosti Úvod do statistiky a pravděpodobnosti
  • Podnikatelská etika Japonský styl řízení
  • Manažerská rozhodovací analýza Motivace pracovníků a tvorba mzdových systémů firmy
  • Manažerské dovednosti Mezinárodní finance
  • Makroekonomika Vnitropodniková ekonomika
  • Leasing Vnitropodnikové organizační struktury řízení
  • Obchodní právo
Program PIBS MBA kurzů je mezinárodně akreditován, což garantuje vysokou úroveň studia a kompatibilitu kurzů s evropskými standardy.

In-company MBA kurzy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.