In-company MBA kurzy

Kurz na míru

Základní info

In-company MBA kurzy, probíhající jako podnikové formy studia pro vybranou skupinu manažerů z daného podniku (nebo skupiny podniků).

Tato forma studia MBA spočívají v rozložení studia do dvou kalendářních let, jsou vhodné zejména pro aktivní manažery.

Pro vstup do kurzů je vyžadováno ukončení alespoň bakalářského stupně jakékoliv vysoké školy.

Základní struktura MBA kurzu (mapa kurzu)

V současnosti nabízené volitelné předměty v rámci MBA kurzu:

  • Hodnotový management Management telekomunikací
  • Strategický marketing Manažerská kreativita
  • Management jakosti Úvod do statistiky a pravděpodobnosti
  • Podnikatelská etika Japonský styl řízení
  • Manažerská rozhodovací analýza Motivace pracovníků a tvorba mzdových systémů firmy
  • Manažerské dovednosti Mezinárodní finance
  • Makroekonomika Vnitropodniková ekonomika
  • Leasing Vnitropodnikové organizační struktury řízení
  • Obchodní právo
Program PIBS MBA kurzů je mezinárodně akreditován, což garantuje vysokou úroveň studia a kompatibilitu kurzů s evropskými standardy.

In-company MBA kurzy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.