SEBEPROSAZENÍ - ASERTIVITA

Kurz na míru

Základní info

Anotace

Pro sebedůvěru, elán a výkonnost každého člověka je důležité, aby se mu dařilo prosazovat jeho zájmy a potřeby. Považujeme-li naše nároky na ostatní a ústupky, které jim činíme, za vyvážené, cítíme se spokojení. Program „SEBEPROSAZENÍ – ASERTIVITA“ směřuje právě k tomuto výsledku. Účastníci se v něm naučí, jak asertivně dosáhnout dobré dohody, aniž by utrpěly vztahy s druhou stranou.

 

Cíle programu

 • Uvědomit si svá práva a povinnosti z hlediska mezilidských vztahů v pracovním i osobním životě  
 • Naučit se vést komunikaci tak, abychom naplňovali své zájmy, ale nezpůsobili konflikt a narušení vztahů
 • Porozumět možnostem a omezením asertivní komunikace
 • Osvojit si vhodné způsoby reagování na manipulativní jednání druhých lidí
 • Získat praktické nástroje z oblasti přesvědčování, kterými lze sebeprosazení dosáhnout 

 

Obsah programu

 • Znalost sebe sama a svých cílů jako důležitý předpoklad sebeprosazení
 • Zdroje získávání autority a sebedůvěry
 • Faktory ovlivňující schopnost prosadit se
 • Asertivní jednání a komunikace
 • Možnosti a limity využití asertivity v jednání s lidmi
 • Asertivní techniky, principy, asertivní práva
 • Komunikační styly (aktivní, pasivní, asertivní, agresivní, manipulativní)
 • Vhodné způsoby reagování na různé požadavky a projevy chování – asertivní reakce
 • Volba strategie jednání v případě nesouhlasných stanovisek (přístup výhra-výhra, výhra-prohra)
 • Efektivní argumentace – ovlivňování postoje, stanoviska a chování druhých lidí

-           hlavní zásady předkládání argumentů 

-           překonávání námitek

-           ústupky

 • Prosazení svých zájmů při komunikaci s různými typy lidí

Užitečné Vám může být i ...  a nebo ...  

Metody          

 • interaktivní výklad 
 • trénink, vč. videotréninku a hraní rolí
 • praktická cvičení, hry, dotazníky
 • případové studie

 

 

Klíčová slova

sebeprosazení, prosazení se, asertivita, asertivní, nekonfliktní prosazení, argumentace, námitky, přesvědčování, osobnost, role, autorita, sebedůvěra, manipulace, manipulativní, dohoda, ústupky, komunikační, komunikace, konflikt, asertivní práva

 

SEBEPROSAZENÍ - ASERTIVITA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.