Systémy jakosti s.r.o.

Základní info

Systémy jakosti je poradenská a vzdělávací organizace poskytující služby v oblasti managementu kvality, životního prostředí (environmentu), BOZP (OHSAS 18001), potravinářství a laboratoří. Je zaměřena zejména na poradenství, konzultace, výcvik, vzdělávání a auditování.

Systémy jakosti působí na trhu vzdělávacích a poradenských organizací od roku 2000 jako fyzická osoba "Ing. Alena Fischerová ", Systémy jakosti. Od roku 2000 se organizace rozvíjí, přicházejí další lektoři a konzultanti a v současnosti nabízíme komplexní služby vzdělávání a poradenství v oblasti "tvrdých" a "měkkých" dovedností. Cílem našich aktivit je zvyšování konkurenceschopnosti našich klientů.

Systémy jakosti organizují veřejné vzdělávací programy, které již absolvovalo několik set účastníků (manažeři, vedoucí, auditoři, metrologové a další). Specializujeme se na propojení "měkkých" a "tvrdých" dovedností např. v oblasti managementu.

Organizujeme a zajišťujeme celou řadu zakázkových kurzů a seminářů (na klientem vybraná témata) a spolupracujeme při zpracování analýz projektů vzdělávacích potřeb pro organizace.

Hlavní aktivity - poradenství a vzdělávání:

1. poradenská a konzultační činnost ve výrobních organizacích a organizacích poskytujících služby (systém managementu kvality - ISO 9001, ISO/TS 16949, systém životního prostředí ISO 14001, BOZP - OHSAS 18001) - příprava k certifikaci

2. poradenská a konzultační činnost ve zdravotnických zařízeních (systém managementu kvality - ISO 9001) -příprava k certifikaci

3. poradenská a konzultační činnost v potravinářských provozovnách (ISO 9001, HACCP) -příprava k certifikaci

4. poradenská a konzultační činnost ve zkušebních laboratořích (ISO 17025) - příprava k akreditaci ČIA, o.p.s., autorizaci

5. poradenská a konzultační činnost v klinických laboratoří (ISO 15189, ISO 9001) - příprava k akreditaci a certifikaci

6. poradenská a konzultační činnost v oblasti odpovědnosti za výrobek - prohlášení o shodě.

7. organizování vzdělávacích kurzů (otevřených a uzavřených v organizacích dle jejich požadavků) v oblastech managementu kvality, metrologie, laboratoří, životního prostředí, měkkých dovedností apod. (více sekce vzdělávání)

8. spolupráce s organizacemi - ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.)

Firma Systémy jakosti s.r.o. nemá žádné hodnocení

Buďte první a ohodnoťte firmu na Evalugo.cz

Lektoři firmy Systémy jakosti s.r.o.

Ing. arch. Miloš Fischer Ing. arch. Miloš Fischer
Ing. Alena Fischerová Ing. Alena Fischerová
Ing. arch. Judita Tylšová Ing. arch. Judita Tylšová

Kontaktovat firmu Systémy jakosti s.r.o.


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.