Představitel vedení pro EMS

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: kurz "Představitel vedení pro EMS" poskytne ucelený přehled v problematice systémů řízení ve vztahu k životnímu prostředí s ohledem na stávající systémy řízení v podniku (např. kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví atd.), seznamuje účastníky také s projektovým řízením. Součástí kurzu jsou praktická cvičení. 

Cílová skupina: všichni pracovníci, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění nebo provoz některého z environmentálních systémů řízení (např. EMS dle ISO 14 001 či EMAS). 

Obsah kurzu:

 • Úvod do environmentálního systému managementu
 • Výklad normy ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití
 • Srovnání ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015
 • Praktický nácvik 
 • Kontext organizace
 • Řešení rizik a příležitostí
 • Environmentální profil organizace
 • Environmentální aspekty, tvorba, řízení a hodnocení
 • Závazné povinnosti
 • Environmentální politika
 • Cíle, cílové hodnoty a programy EMS
 • Řízení dokumentace a záznamů (dokumentované informace) v EMS
 • Základní znalosti metrologie - měřidla pro měření v EMS
 • Řízení provozu, havarijní připravenost a reakce
 • Kontrola, monitorování a měření v životním prostředí
 • Environmentální profil organizace, environmentální indikátory
 • Interní audity v EMS
 • Přezkoumání vedení v EMS
 • Projekt s environmentálním záměrem
 • Principy, postupy a pravidla projektového managementu
 • Cíle projektu a jejich nastavení
 • Studie proveditelnosti
 • Plánování projektu, nástroje pro plánování
 • Grafické znázornění projektu
 • Řízení projektu

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 3 - 4 dny, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

 

Představitel vedení pro EMS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.