Jindřich Loudin

Nejširší nabídka kurzů, seminářů, odborné literatury, videopořadů a software z oblasti BOZP a PO

Rozhovor s Jindřichem Loudinem, jednatelem společnosti ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, s.r.o.

1.10.2010 - PR článek

Jindřich Loudin, narozený v roce 1950, ukončil studia na VŠST Liberec (dnes Technická univerzita Liberec). Pracoval ve výzkumu, pak v Domu techniky ČSVTS – tam už bylo jeho pracovní náplní organizování kurzů, seminářů, konferencí a kongresů. Od března 1990 podniká v oblasti vzdělávání dospělých se zaměřením na Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a Požární ochranu (dále jen PO).

Vaší doménou je bezpečnost práce a ochrana zdraví. Proč by si zájemce o vzdělávání v tomto oboru měl vybrat právě vás?

Mnoho firem organizuje různé kurzy a semináře na téma BOZP. Méně je těch, které se specializují jen na BOZP. Na prstech jedné ruky pak spočítáte ty, které provádí přípravné kurzy ke zkouškám a zároveň mají akreditaci od MPSV k provádění těchto zkoušek. Ale jen u nás dostane účastník v ceně kurzu mimo literatury i kvalitní software. Ucházet se o získání odborné způsobilosti u nás se vyplatí! O naše absolventy pak následně pečujeme v našem systému celoživotního vzdělávání. Máme nejširší nabídku kurzů, seminářů, odborné literatury, videopořadů a software z oblasti BOZP a PO. Vydáváme dva odborné časopisy.

Soustředíte se pouze na kurzy pro jednotlivce, nebo i celé firmy?

Mimo otevřených kurzů pro jednotlivce běžně organizujeme uzavřené kurzy a přezkoušení pro firmy, které potřebují větší množství odborně způsobilých zaměstnanců. Jsme pružní při volbě termínu a místa konání. Často se na nás obrací personalisté s žádostí o pomoc při hledání kvalitních pracovníků z oboru BOZP a PO. V naší databázi je více než deset tisíc odborníků, kteří využívají našich služeb – je tedy z čeho vybírat.

Které vaše kurzy jsou dlouhodobě nejžádanější?

Jsou to kurzy, které jsou ukončeny akreditovanou zkouškou k získání odborné způsobilosti:

1. Přípravný kurz ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik (dříve technik BOZP).

2. Přípravný kurz ke zkoušce odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP při práci na staveništi.

3. Přípravné kurzy ke zkoušce k odborným způsobilostem v požární ochraně.(Technik PO anebo Osoba odborně způsobilá v oboru PO)

4. A pak to jsou tzv. nástavbové kurzy, které se konají v nejkrásnějších koutech naší vlasti, kvalitní odborný program je samozřejmostí.

Zajišťujete také odborné zkoušky?

Ano. Na výše uvedené odborné způsobilosti pořádáme zkoušky v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Rožnově pod Radhoštěm a i na dalších místech ČR.

Seznamte nás blíže s literaturou a tiskopisy z oblasti BOZP a PO, které také patří do vašeho portfolia.

Již sedmnáctým rokem vydáváme časopis Poradce BOZP - Otázky a odpovědi. K nám do Rožnovského vzdělávacího servisu si můžete poslat dotaz z oblasti BOZP a brzy vám pošleme zdarma písemné stanovisko předního odborníka. Z těchto otázek a odpovědí pak sestavujeme časopis. Vyzkoušejte si nás! Na stejném principu funguje i poradce PO - Otázky a odpovědi. A pak vydáváme mnoho odborných publikací. Máme vlastní ofsetovou tiskárnu, můžeme tedy tisknout i v malých nákladech, nabízíme široké spektrum odborné literatury se zaměřením na BOZP a PO.

Nabízíte také odborné softwarové programy. Můžete nám některý představit?

Na všechny jsme pyšní. Proslavil nás program RIZIKA NA PC, v současnosti končí vývoj nového programu pro koordinátory BOZP na staveništi. Mnoho uživatelů má program SIB-LEX. (Systém Informací Bozp-LEXikon). Tento Lexikon obsahuje přes dva tisíce dokumentů rozdělených do 12 větví: BOZP, PO, legislativa, legislativa dle roku vydání, místní provozní bezpečnostní předpisy ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb., normy, tiskopisy, slovník, bezpečnostní značky, metodické listy, řízení rizik, přehled předpisů. Obsahuje vzory předpisů a směrnic, pomáhá při vypracování dokumentace BOZP a PO. Program je čtvrtletně aktualizován.

Komu jsou určeny vaše další produkty - videoprogramy - a jakým konkrétním tématům se věnují?

V naši nabídce je přibližně cca 30 odborných filmů na DVD nebo CD nosičích od TV-Videoprodukce s.r.o. Šumperk, které nabízíme tisícům našich zákazníků-specialistů v oblasti BOZP a PO jako doplněk k našim produktům tak, aby ROVS poskytoval kompletní servis pro své klienty.

Působíte pouze v Rožnově pod Radhoštěm, jak napovídá váš název, nebo i na dalších místech České republiky?

Jezdíme za zákazníky po celé ČR. Vlastní školící střediska pak máme na pobočkách v Brně a v Ostravě.

Kdo vyučuje ve vašich kurzech a seminářích?

Našimi zaměstnanci jsou dva špičkoví odborníci a skvělí lektoři, dále spolupracujeme s cca stovkou externích odborníků, kteří přednáší, píší pro nás odborné publikace, odpovídají na dotazy, starají se o odbornou úroveň našeho software. Naši spolupracovníci jsou z celé ČR.

Co jste připravili pro letošní podzim a zimu?

Již šestnáctým rokem se bude konat seminář BOZP 2011. Bude na tradičních místech: Plzeň, Praha,Ústí nad Labem, České Budějovice, Jihlava, Hradec Králové, Olomouc, Brno, Zlín a Ostrava. Na odborném zajištění spolupracujeme s územně příslušnými Oblastními inspektoráty práce. A protože dle 309/2006 Sb. bude mnoha lidem končit odborná způsobilost, zajišťujeme po celé ČR přípravné kurzy a zkoušky v otevřených i uzavřených kurzech.

Tento rozhovor byl připraven ve spolupráci s firmou:

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím EduCity, prosíme kontaktujte p. Bartičku info@educity.cz nebo na tel. (+420) 222 744 111

Vytisknout rozhovor