Počítačová diagnostika - modul C

Poradenství

Základní info

  

Počítačová diagnostika COMDI modul C  

Základní charakteristika

Počítačová diagnostika COMDI je poradenský nástroj, který pomocí počítačových testových baterií zobrazuje důležoté osobnostní vlastnosti člověka a doporučuje profese, v nichž by měl být testovaný jedinec nejúspěšnější. Vytypované profese zahrnují aktuální zdravotní stav klienta a aktuální situaci na trhu práce v daném regionu.

Cílová skupina modulu C

  • vycházející žáky středních škol s maturitními obory
  • absolventy středních, vyšších či vysokých škol, kteří hledají nejvhodnější oblast kariérové dráhy (studium, zaměstnání)

Uplatnění počítačové diagnostiky

U výběrových řízení vhodný pro účely personálního řízení středního managementu.

Výstupy

Cílovým výstupem je soubor 10-ti odborných oblastí, které jsou pro klienta nejvhodnější s ohledem na jeho osobnostní profil.

Doplňkovým výstupem je grafické znázornění těchto faktorů:

  • úroveň výkonových předpokladů (zjišťování schopností, vloh či talentu)
  • emocionální inteligence (úroveň připravenosti jedince pro praktický život)
  • pracovní faktory se zaměřením na komunikativnost, výkonnost, tvořivost a kolektivnost
  • typ osobnosti v zátěži
  • aspirační odhad (vlastní posouzení svých schopností)

Počítačová diagnostika - modul C

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.