Úvod do procesního řízení, modelování a zlepšování (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Proces, který má smysl a přináší firmě benefity, funguje jen když je nedílnou součástí každodenní práce všech pracovníků podílejících se na něm.

Na to je potřeba zvládnout všech sedm oblastí, ze kterých se procesní řízení skládá. Poskytneme Vám ucelený úvod do všech těchto sedmi oblastí a umožníme Vám udělat klíčová rozhodnutí, bez kterých není možné procesy uvést do života, vybrat správné metody modelování, optimalizovat procesy a v dnešní době hlavně automatizovat procesy.

Cíle kurzu


 • Pochopit sedm oblastí procesního řízení

 • Rozumět důležitosti těchto sedmi oblastí

 • Umět rozhodovat o tom, jaké metody modelování jsou vhodné

 • Vybrat vhodné metody optimalizace procesů

 • Umět přesvědčit pracovníky o užitečnosti procesů

Určeno pro


 • Manažeři

 • IT Manažeři

 • Vedoucí projektů

 • Vlastníci procesů

 • Specialisti

Obsah kurzu

Definice a základní koncepty

Soulad se strategií firmy

 • Cíle procesu

 • Jednotlivé strategie

 • Strategické cíle


Modelování procesů


 • Procesní mapa

 • Popis procesu

 • Modelovací metody


Orientace na zákazníka


 • Zákazník procesu

 • Hlas zákazníka


Neustálé zlepšování


 • Zásady zlepšování

 • Demingův cyklus

 • Teorie omezení

 • Metody a nástroje zlepšování


Řízení změny


 • Změny myšlení

 • Křivka změny

 • Metody a nástroje změny


Řízení kompetencí


 • Identifikace kompetencí

 • Plán rozvoje


Firemní kultura


 • Typy firemní kultury

 • Žádoucí kultura

 • Změna kultury

 • Návaznosti na organizaci


Procesní rámec

 

Úvod do procesního řízení, modelování a zlepšování (CZ)

Vybraný termín:

 Praha

Cena
16 600 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.