JavaScript - základní kurz

Kurzem Vás provede Ing. Martin Štěpánek, Ing. Michal Bureš, CSc., Ing. Vladimír Kapic, Jan Andrš, Ing. Marek Laurenčík, MBA. Ing. Oldřich Bartůněk, Petr Cvrkal a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.

Základní info

Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Požadované vstupní znalosti: základy práce v prostředí Microsoft Windows, znalost internetu a textových editorů, doporučujeme základní znalost algoritmizace.

Určeno pro ty, kteří se chtějí naučit profesionálně používat programovací jazyk Javascript, který patří k nejrozšířenějším, a pomocí něho vytvářet internetové aplikace.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: 

 • Úvod do jazyka JavaScript
 • Význam a zařazení jazyka v rámci webových aplikací a skriptování aplikací
 • Vlastnosti jazyka a základy jeho filozofie a syntaxe
 • Datové typy, deklarace, konstanty, proměnné a pole
 • Lokalita a globalita
 • Objektové pojetí jazyka, existující DOM a vlastní rozšíření - objekty, vlastnosti, metody a události
 • Komunikace okny, zápisem do dokumentu a přes formuláře
 • Podmíněné větvení toku programu: if, ternární operátor, switch
 • Cykly: for, while, rekurze
 • Ovládání HTML elementů pomocí CSS
 • Práce s časem (dekódování, časovače)
 • Práce s náhodou (výměna obrázků, reklama)
 • Poloha myši a její využití na pozicování
 • Události a jejich vizualizace
 • Kontrola dat přijímaných od uživatele

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky: 

 • Celková délka kurzu jsou dva školicí půldny, vždy 9:00 – 16:00 hodin.
 • Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Martin Štěpánek, Ing. Michal Bureš, CSc., Ing. Vladimír Kapic, Jan Andrš, Ing. Marek Laurenčík, MBA. Ing. Oldřich Bartůněk, Petr Cvrkal a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.

Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
http://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/jazyk-java/

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/osnovy/jazyk-java.pdf

JavaScript - základní kurz

Vybraný termín:

6.2.2023 –  7.2.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.