JavaScript - základní kurz

Kurzem Vás provede Ing. Martin Štěpánek, Ing. Michal Bureš, CSc., Ing. Vladimír Kapic, Jan Andrš, Ing. Marek Laurenčík, MBA. Ing. Oldřich Bartůněk, Petr Cvrkal a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.

Základní info

Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Požadované vstupní znalosti: základy práce v prostředí Microsoft Windows, znalost internetu a textových editorů, doporučujeme základní znalost algoritmizace.

Určeno pro ty, kteří se chtějí naučit profesionálně používat programovací jazyk Javascript, který patří k nejrozšířenějším, a pomocí něho vytvářet internetové aplikace.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: 

 • Úvod do jazyka: role jazyka Javaskript na webové stránce, spouštění kódu
 • Základy jazyka: syntaxe, příkazy, použití proměnných a vzorců, komentáře, nepřímý výraz
 • Tvorba vlastních funkcí
 • Větvení kódu: logické hodnoty, podmínka, podmíněný výraz, přepínač
 • Objektové pojetí jazyka Javaskript: objekty, kolekce objektů, vlastnosti, metody. Objekty document a location
 • Dialogová okna a jejich využití
 • Pole a cykly: definice pole, indexování, vlastnosti a metody pro práci s polem, cyklus s konečným a nekonečným počtem kroků
 • Práce s datumovými a časovými hodnotami: tvorba objektu pro aktuální a pevné datum, změna datumu, zobrazení datumové hodnoty
 • Události a časování: události myši a stránky, spojení s kódem, pozdržení a opakování kódu
 • Použití cookies
 • Otvírání a zavírání oken
 • Dynamické efekty s obrázky
 • Dynamické formátování: definice stylu v Javaskriptu, využití pro změnu vzhledu a další efekty
 • Využití Javaskriptu ve formuláři: odkaz na prvky formuláře, dynamické změny ve formuláři
 • Využití Javaskriptu pro kontrolu údajů, zadaných ve formuláři

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky: 

 • Celková délka kurzu jsou dva školicí půldny, vždy 9:00 – 16:00 hodin.
 • Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Martin Štěpánek, Ing. Michal Bureš, CSc., Ing. Vladimír Kapic, Jan Andrš, Ing. Marek Laurenčík, MBA. Ing. Oldřich Bartůněk, Petr Cvrkal a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.

Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
http://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/jazyk-java/

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/osnovy/jazyk-java.pdf

JavaScript - základní kurz

Vybraný termín:

7.10.2024 –  8.10.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.