DASA DevOps Product Owner (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Kurz DASA DevOps Product Owner rozšiřuje tradiční programy Agile Product Owner a zabývá se rozšířenou sadou požadavků, kterým vlastník produktu čelí, když týmy začnou přebírat odpovědnost Dev i Ops. 

Program pokrývá tradiční koncepty a schopnosti Agile a Scrum, ale v kontextu DevOps. Ve výsledku je tento program ideální pro nové a ctižádostivé vlastníky produktů a vzrušující pro zkušené vlastníky produktů, kteří chtějí pochopit, jak se jejich role vyvíjí v důsledku DevOps.

DASA DevOps Product Owner ™ je navržen tak, aby vám umožnil zaujmout klíčovou vedoucí roli odpovědnou za správu celého životního cyklu produktu od konceptu až do hrobu.
Rychlejší nasazení softwaru, vyšší frekvence nasazení a vyšší úspěšnost změn jsou jen některé z viditelných výsledků praktikování DevOps. Organizace jako Netflix, Spotify a Facebook transformují IT úspěšnou implementací principů DevOps. Ale nemusíte být velký, abyste se stali vůdcem DevOps. Společnosti velké i malé, mladé i staré, provedly přechod hladce a v kapse mají důkaz úspěchu.

 

Cíle kurzu

 • Porozumění konceptům Agile a Scrum.
 • Pochopení rámce Scrumu včetně rolí, událostí, důležitosti nevyřízených položek a definice hotového.
 • Pochopení role vlastníka produktu.
 • Diskuse o roli a charakteristikách týmu DevOps.
 • Vysvětlení hlavní kompetence vlastníka produktu.
 • Pochopení, co vlastník produktu dělá v praxi.
 • Vysvětlení práce vlastníka produktu.
 • Diskuse o důležitosti poskytování hodnoty.
 • Určení technik produktového vidění.
 • Diskuse, jak zapojit a ovlivnit zúčastněné strany s cílem maximalizovat hodnotu.
 • Nástin různých agilních technik odhadu používaných vlastníky produktu.
 • Vysvětlení role vlastníka produktu při správě nevyřízených produktů.
 • Diskuse o několika náročných situacích vlastníka produktu. 

Určeno pro

 • Stávající vlastníky produktů bez certifikace
 • Projektové manažery
 • Obchodní manažery
 • Analytiky
 • Provozní manažery
 • Architekty
 • Business Analysts
 • Operations Managers
 • Enterprise Architects

Obsah kurzu

Modul 1: Úvod do kurzu
 • Poznejme se navzájem
 • Přehled kurzu
 • Cíle kurzu
 • Program kurzu
 • Materiály
 • Aktivity / cvičení
 • Podrobnosti o zkoušce
 • Otázky a odpovědi
Modul 2: Kontext vlastníka produktu
 • Vlastník produktu
 • Agilní úvod
 • Scrum přehled
 • Vztah mezi Agile, Lean a DevOps
Modul 3: Úloha vlastníka produktu
 • Role vlastníka produktu
 • Kompetence vlastníka produktu
 • Vlastník produktu v praxi
Modul 4: Agilní plánování a odhad
 • Hodnota produktu
 • Představení produktu
 • Rozkládání vize
Modul 5: Maximalizace hodnoty
 • Zapojení zúčastněných stran
 • Ovlivňování zúčastněných stran
Modul 6: Převod hodnoty
 • Nevyřízené položky
 • Odhad práce
Modul 7: Poskytování hodnoty
 • Monitorování pokroku
 • Škálování dodávky
 • Náročné situace pro vlastníka produktu

Předpoklady

Předpokladem kurzu je úspěšné absolvování kurzu DevOps Fundamentals. Základní znalosti metod Agile, Scrum, Leam a principů ITSM vítány.

Studijní materiály

Akreditované školící materiály společnosti DASA a doplňující materiály.

DASA DevOps Product Owner (CZ)

Vybraný termín:

16.9.2024 –  17.9.2024  Praha

Cena
24 900 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.