DASA DevOps Product Owner (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Kurz DASA DevOps Product Owner rozšiřuje tradiční programy Agile Product Owner a zabývá se rozšířenou sadou požadavků, kterým vlastník produktu čelí, když týmy začnou přebírat odpovědnost Dev i Ops. 

Program pokrývá tradiční koncepty a schopnosti Agile a Scrum, ale v kontextu DevOps. Ve výsledku je tento program ideální pro nové a ctižádostivé vlastníky produktů a vzrušující pro zkušené vlastníky produktů, kteří chtějí pochopit, jak se jejich role vyvíjí v důsledku DevOps.DASA DevOps Product Owner ™ je navržen tak, aby vám umožnil zaujmout klíčovou vedoucí roli odpovědnou za správu celého životního cyklu produktu od konceptu až do hrobu.

Rychlejší nasazení softwaru, vyšší frekvence nasazení a vyšší úspěšnost změn jsou jen některé z viditelných výsledků praktikování DevOps. Organizace jako Netflix, Spotify a Facebook transformují IT úspěšnou implementací principů DevOps. Ale nemusíte být velký, abyste se stali vůdcem DevOps. Společnosti velké i malé, mladé i staré, provedly přechod hladce a v kapse mají důkaz úspěchu. 

Cíle kurzu


 • Porozumění konceptům Agile a Scrum.

 • Pochopení rámce Scrumu včetně rolí, událostí, důležitosti nevyřízených položek a definice hotového.

 • Pochopení role vlastníka produktu.

 • Diskuse o roli a charakteristikách týmu DevOps.

 • Vysvětlení hlavní kompetence vlastníka produktu.

 • Pochopení, co vlastník produktu dělá v praxi.

 • Vysvětlení práce vlastníka produktu.

 • Diskuse o důležitosti poskytování hodnoty.

 • Určení technik produktového vidění.

 • Diskuse, jak zapojit a ovlivnit zúčastněné strany s cílem maximalizovat hodnotu.

 • Nástin různých agilních technik odhadu používaných vlastníky produktu.

 • Vysvětlení role vlastníka produktu při správě nevyřízených produktů.

 • Diskuse o několika náročných situacích vlastníka produktu. 

Určeno pro


 • Stávající vlastníky produktů bez certifikace

 • Projektové manažery

 • Obchodní manažery

 • Analytiky

 • Provozní manažery

 • Architekty

 • Business Analysts

 • Operations Managers

 • Enterprise Architects

Obsah kurzu

Modul 1: Úvod do kurzu

 • Poznejme se navzájem

 • Přehled kurzu

 • Cíle kurzu

 • Program kurzu

 • Materiály

 • Aktivity / cvičení

 • Podrobnosti o zkoušce

 • Otázky a odpovědi


Modul 2: Kontext vlastníka produktu


 • Vlastník produktu

 • Agilní úvod

 • Scrum přehled

 • Vztah mezi Agile, Lean a DevOps


Modul 3: Úloha vlastníka produktu


 • Role vlastníka produktu

 • Kompetence vlastníka produktu

 • Vlastník produktu v praxi


Modul 4: Agilní plánování a odhad


 • Hodnota produktu

 • Představení produktu

 • Rozkládání vize


Modul 5: Maximalizace hodnoty


 • Zapojení zúčastněných stran

 • Ovlivňování zúčastněných stran


Modul 6: Převod hodnoty


 • Nevyřízené položky

 • Odhad práce


Modul 7: Poskytování hodnoty


 • Monitorování pokroku

 • Škálování dodávky

 • Náročné situace pro vlastníka produktu

Předpoklady

Předpokladem kurzu je úspěšné absolvování kurzu DevOps Fundamentals. Základní znalosti metod Agile, Scrum, Leam a principů ITSM vítány.

Studijní materiály

Akreditované školící materiály společnosti DASA a doplňující materiály.

DASA DevOps Product Owner (CZ)

Vybraný termín:

 Online

Cena
24 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.