Mzdové účetnictví pro personalisty

TOP kurz

Kurzem Vás provede Vladislava Dvořáková, DiS.

Vladislava Dvořáková má od roku 2000 dlouholeté praktické zkušenosti se zpracováním mezd a s personalistikou. Působila ve veřejném sektoru i v…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady.

Určeno pro

Seminář je určen pro zaměstnance zodpovědné za personální práci – personalisty, kumulované pozice personalista – mzdový účetní, vedoucí zaměstnance.

Obsah kurzu

Pracovněprávní oblast:

• pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do zúčtování mzdy zaměstnance,

• vyhodnocení přesčasové práce a náhradní volno – jak proplácet přesčasovou práci?,

• pracovní pohotovost, překážky v práci, průměrný výdělek – co vše spadá do průměrného výdělku,

• mzdové příplatky dle ZP a nad ZP,

• vliv konkrétních druhů pracovněprávních vztahů a dopad zúčtování těchto vztahů do mzdových nákladů – odvod zdravotního a sociálního pojištění – pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr,

• ukončení pracovního poměru – zrušení pracovního poměru ve zkušební době v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, jaké omezení zaměstnavatel v dané situaci musí zohledňovat?,

• dovolená – její nárok – za kalendářní rok a poměrná část – vznik nároku na dovolenou; čerpání dovolené a další specifika dovolené – příklady,

• odstupné dle ZP a nad ZP – dopad do mzdových nákladů,

• konkurenční doložka – její možné podmínky a její zúčtování na mzdové účtárně,

• potvrzení o zaměstnání, srážky ze mzdy a jejich proces u plátce mzdy/platu – jejich pořadí – externí srážky a vnitrofiremní srážky ze mzdy, změny v Exekučním řádě a Občanském soudím řádu,

• zaměstnávání osob se zdravotním postižením – plnění OZP za kalendářní rok a za jakých podmínek je možné uplatnit náhradní plnění.


Mzdová oblast:

• daň z příjmů ze závislé činnosti – Prohlášení poplatníka, daňové slevy 2023, daňové zvýhodnění v roce 2023, příjmy osvobozené od daně, RZD – roční zúčtování daně,

• potvrzení o zdanitelných příjmech a potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku pro PÚ, • dopad pracovněprávního vztahu cizince do oblasti sociálního, zdravotního pojištění a daňové nerezidenství u cizince,

• zdravotní pojištění – ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, minimální vyměřovací základ, neplacené volno – neplacené volno a neomluvená absence,

• sociální pojištění – ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, maximální vyměřovací základ, nemocenské pojištění – účast, zaměstnání malého rozsahu, náhrada za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, příloha k žádosti o dávky, vyměřovací základ, rozhodné období, vyloučené doby, ochranná lhůta, podpůrčí doba,

• důchodové pojištění a ELDP – zadávání pracovněprávních vztahů do SW – souběhy, četnost v daném roce pracovně právních vztahů a vliv na ELDP,

• zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – kdo spadá do zákonného pojištění zaměstnavatele.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Mzdové účetnictví pro personalisty

Vybraný termín:

21.4.2023 –  24.4.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.