Manažerské dovednosti v praxi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  1013307

Popis kurzu na míru Manažerské dovednosti v praxi

Kurz je určen pro manažery nebo vedoucí týmů nezávisle na oblasti podnikání, kteří nedávno nastoupili na novou pozici a přejí si své znalosti a dovednosti v oblasti řízení upevnit a rozšířit. Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci společnosti dle požadavků zadavatele. Pro tuto cílovou skupinu je kurz speciálně připraven na míru aktuálním potřebám.

 

Cíle kurzu

 • Posílit a rozšířit si své znalosti a dovednosti v oblasti manažerských dovedností.
 • Získat nové zkušenosti a informace a dokázat je aplikovat v praxi.
 • Seznámit se a v praxi umět využívat různé styly vedení, v závislosti na situaci.
 • Naučit se řídit a zvyšovat výkony pracovníků.
 • Správné lidi delegovat a naučit se zadávat krátkodobé i dlouhodobé cíle podřízeným.
 • Pochopit principy pracovní motivace podřízených a umět motivovat nejen penězi.
 • Umět dávat konstruktivní zpětnou vazbu za využití různých technik a pracovat s ní jako s nástrojem motivace a řízení pracovního výkonu.

Obsah

Osobnost manažera a jeho hlavní úkoly a role. Vytváření neformální autority. Přístupy k vedení lidí, tradiční styly vedení lidí, situační styly vedení lidí (přikazování, koučování, podporování, delegování). Volba vhodného stylu v závislosti na danou situaci a pracovní způsobilost podřízeného. Zásady úspěšného delegování. Zadávání úkolů a cílů a parametry dobrých cílů. Jakým způsobem a v jaké frekvenci kontrolovat plnění úkolů, průběžné hodnocení. Motivace - jak vést lidi k vyššímu výkonu. Techniky zpětné vazby. Nástroje pozitivní a negativní motivace.

Příloha doplňující kurz na míru Manažerské dovednosti v praxi