Manažerské dovednosti v praxi

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro manažery nebo vedoucí týmů nezávisle na oblasti podnikání, kteří nedávno nastoupili na novou pozici a přejí si své znalosti a dovednosti v oblasti řízení upevnit a rozšířit. Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci společnosti dle požadavků zadavatele. Pro tuto cílovou skupinu je kurz speciálně připraven na míru aktuálním potřebám.

 

Cíle kurzu

  • Posílit a rozšířit si své znalosti a dovednosti v oblasti manažerských dovedností.
  • Získat nové zkušenosti a informace a dokázat je aplikovat v praxi.
  • Seznámit se a v praxi umět využívat různé styly vedení, v závislosti na situaci.
  • Naučit se řídit a zvyšovat výkony pracovníků.
  • Správné lidi delegovat a naučit se zadávat krátkodobé i dlouhodobé cíle podřízeným.
  • Pochopit principy pracovní motivace podřízených a umět motivovat nejen penězi.
  • Umět dávat konstruktivní zpětnou vazbu za využití různých technik a pracovat s ní jako s nástrojem motivace a řízení pracovního výkonu.

Obsah

Osobnost manažera a jeho hlavní úkoly a role. Vytváření neformální autority. Přístupy k vedení lidí, tradiční styly vedení lidí, situační styly vedení lidí (přikazování, koučování, podporování, delegování). Volba vhodného stylu v závislosti na danou situaci a pracovní způsobilost podřízeného. Zásady úspěšného delegování. Zadávání úkolů a cílů a parametry dobrých cílů. Jakým způsobem a v jaké frekvenci kontrolovat plnění úkolů, průběžné hodnocení. Motivace - jak vést lidi k vyššímu výkonu. Techniky zpětné vazby. Nástroje pozitivní a negativní motivace.

Manažerské dovednosti v praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.