OMT - Outdoor management tréning

kurz

Základní info

MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

Praktické interaktívne tréningy manažérskych zručností vedené zážitkovou metódou.

 

Formy a metódy práce: Teoretické vstupy lektorov, facilitované diskusie, prípadové štúdie, tímové a individuálne modelové úlohy, dramatizácia situácií, hranie rolí, psychodiagnostika, spätnoväzobné metódy a techniky.

 

Trvanie: 1,5 dňa, 2 dni, 2,5 dňa (dlhšie trvanie tréningu obsahuje viac praktických cvičení).

 

1. MEDZIĽUDSKÁ A TÍMOVÁ KOMUNIKÁCIA 

Čo pomohlo Krištofovi Kolumbovi objaviť Ameriku?

...alebo o  odvahe komunikovať otvorene...

2. TVORIVOSŤ V PRACOVNOM PROCESE

oTVORme sa TVORivosti

...alebo o  čom to je byť TVOR tvorivý v  práci...

3. LEADERSHIP EFEKTÍVNE VEDENIE ĽUDÍ A TÍMOV 

Prečo husi letia jedným smerom?

...alebo o  schopnosti udávať a  udržiavať správny smer...

4. EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE ZMENY 

Jedinou istotou, ktorá sa dá zaručiť, je neustála zmena...

...alebo o  schopnosti vnímať zmenu ako príležitosť...

5. TRÉNING TRÉNEROV 

Ako poprieť platnosť istého Murphyho zákona?

...alebo aby to tí, čo to vedia robiť, vedeli aj učiť...

6. ZVLÁDANIE STRESU

Čo by sme robili bez stresu?

...alebo o  dobrom sluhovi, ale zlom pánovi... 

7. MOTIVÁCIA TÍMOV A JEDNOTLIVCOV 

Messnerove vrcholy...

...alebo o  motivácii k dosahovaniu vrcholných výkonov...

8. PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

Dosky, čo znamenajú svet...

...alebo ako úspešne zvládnuť prezentáciu... 

9. TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA 

Tím, čo s  ním?

...alebo ako funguje tímová spolupráca... 

10. TIME MANAGEMENT 

Návrat do budúcnosti...

...alebo ako nepotrebovať cestovanie v  čase...

11. RIEŠENIE KONFFLIKTOV 

Človeče nehnevaj sa!

...alebo ako z  konfliktov vyťažiť maximum... 

12. TÍMOVÉ RIADENIE

O veľkej sile malých tímov

...alebo o tom, ako si manažéri užijú samostatnosť svojich tímov...

13. ASERTIVITA

Aby ľudia naozaj vedeli, kto som a čo chcem

...alebo o tom, či je lepšie byť dobrým v očiach iných, alebo šťastným podľa svojich merítok...

 

Viac informácií o kurze nájdete v priloženom PDF súbore.

 

 

 

 

 

 

OMT - Outdoor management tréning

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.