Školení, vzdělávání interních auditorů

Kurz na míru

Základní info

Školenie interných audítorov

 

Typ aktivity: Tréning

 

Kód: MJBM003

 

 • Definícia interného auditu
 • Druhy auditov kvality
 • Požiadavky normy ISO 9001:2009
 • Požiadavky normy ISO 19011:2002
 • Metodika auditovania
 • Stratégie auditov
 • Rady a tipy pre audítorov
 • Príprava interného auditu
 • Plánovanie auditov
 • Realizácia a zdokumentovanie auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Praktické precvičenie auditovania

 

Cieľ:

 • Účastník tréningu bude poznať základy auditovania. Na základe požiadaviek normy ISO 9001:2009 a ISO 19011:2002 bude schopný pripraviť a plánovať interný audit. Získa praktické zručnosti pre výkon funkcie interného audítora. Dokáže vyhodnotiť výsledky interných auditov a vypracovať správu z interných auditov. Získané výsledky bude vedieť uplatniť pri zlepšovaní produktu a služieb.

 

Viac na www.mjbcommunication.com 

Školení, vzdělávání interních auditorů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.