Vedení službou

Kurz na míru

Základní info

FILOZOFIE LEADERSHIP

Máme zkušenosti z oblasti revitalizace malých a středních podniků a tyto zkušenosti předáváme dál podnikatelům a manažerům v naprosto jedinečném kurzu na trhu o tom, jak efektivně vést svou firmu a své lidi ve volném pokračování semináře o práci manažera.

Jen 2x v roce 2014! Pouze dvakrát proběhne v roce 2014 dvoudenní kurz pro podnikatele o tom, jak být přitažlivým a efektivním lídrem nejen pro své lidi, jak účinněji vést své spolupracovníky, jaké má manažer dostupné metody a postupy k vedení lidí, k jejich hodnocení a k přípravě podřízených na další kariéru.

A kapacita je pouze 12 účastníků na jedno školení.

To znamená, že pouze 24 podnikatelů získá v roce 2014 prostřednictvím školení „LEADERSHIP“, osvědčené strategie a taktické přístupy, které podnikatelům-šéfům pomáhají dosahovat lepších výsledků ve vedení lidí.
Toto školení nabízíme našim klientům tak dlouho, dokud není kapacita plně obsazena. V momentě, kdy se naplní kapacita 12 účastníků pro termín 26.6.2014 a 12 účastníků pro termín 27.11.2014, nebude již v roce 2014 možnost, jak tento seminář absolvovat.

OSNOVA KURZU PRO PODNIKATELE - LEADERSHIP:

Vedení všeobecně

 • vedení a management - srovnání
 • jsou vůdcovské schopnosti vrozené neboje můžeme získat
 • charakteristika úspěšného leadra
 • konzultace a otázky k tématu „Co a jak?“

Styly vedení

 • jaký jste typ leadra?
 • rozbor stylů - základní přístupy, mřížka vedení
 • autoritativní - autokratický
 • demokratický - participativní
 • delegativní - volný

Který styl je nejlepší?

 • transakční a transformační vedení vs. vedení službou
 • transakční vedení
 • transformační vedení
 • vedení službou

Základy Vedení službou

 • začátek a původ
 • inspirace Vedení službou
 • Vedení službou – společné téma pro leadry
 • co je Vedení Službou – (filozofie Servant Leadership)?
 • 10 základných elementů Vedení Službou

Vedení a management

 • trpělivost
 • správný čas
 • správní lidé
 • správné místo
 • správná metoda
 • uvědomělost a schopnost učit se
 • faktory udržitelného zvyšování hodnoty podniku
 • spokojnost spolupracovníků

Kvalita a vztahy

 • vize anebo hlavní úloha
 • strategie úspěšné kontroly
 • kompetence
 • hlavní produkty a hlavní služby
 • diferenciace
 • aplikace vztahů do firemní kultury

Vedení službou od teorie k praxi

 • kdo vede bez toho aby ho lidé následovali?
 • vedení službou a oduševnění v práci
 • kvality perfektních zaměstnavatelů

Firmy great place to work

 • systém management
 • efektivní personální management
 • management vztahů
 • harmonické pracovní místo

Etapy cesty k vedení službou

 • kde jsme?
 • výchozí bod

Propojení mezi vedením a pohledem na člověka

 • balancování mezi managementem a vedením
 • charisma
 • vedení prostřednictvím Mentoringu

Časový průběh:

 1. 08.30 - 9.00 registrace
 2. 9.00 – 10.30 úvod + 1.blok
 3. 10.30 – 10.45 1.přestávka
 4. 10.45 – 12.15 2.blok
 5. 12.15 – 13.00 oběd
 6. 13.00 – 14.30 3.blok
 7. 14.30 – 14.45 2. přestávka
 8. 14.45 – 16.15 4.blok
 9. 16.15 – 16.30 závěr

Cíl tréninku:

Cílem vzdělávací aktivity je zprostředkovat účastníkovi vědomosti, zručnosti a schopnosti z oblasti moderního leadershipu. Získat poznatky o vedení spolupracovníků, naučit se používat metody a postupy jak vést, hodnotit a připravovat podřízených na další kariéru. Při tomto typu vzdělávání jsou žádoucí ne jen přednášky, ale také cvičení a řešení konkrétních případových studií.

Maximální počet účastníků kurzu:

12 účastníků

Cena školení a účastníka:

14.900Kč bez DPH / 1 účastník

Garance k semináři „Prodejní a marketingové strategie“:

1. Hodnota tohoto semináře je 14.900,- bez DPH.


2. Neplatíte nic předem, žádný převod peněz na účet předem.


3. Při příchodu do školící místnosti složíte na místě v hotovosti 14.900,- Kč + DPH.


4. Kdykoliv v průběhu dne se můžete zvednout, nechat si vrátit hotovost a odejít.


5. Máte 60ti denní garanci vrácení peněz, pokud po absolvování semináře do dvou měsíců od konání neuvidíte konkrétní zvýšení Vašich prodejů poté, co začnete aplikovat mnou navržené postupy.

Dostali jste někdy takto gentlemanskou nabídku? Jeden klient o mně prohlásil, že buď jsem si dobře vědom svých schopností a výsledků z minulosti nebo jsem blázen. Pevně si stojím za svými výsledky a svou prací a proto si myslím, že výše uvedená nabídka s garancemi je seriózní a vyvážená.

Místo konání školení:

Restaurace U zámecké zahrady, Lipník nad Bečvou

Termíny konání v roce 2014:

26.6., 27.11.

Objednávka na: jiri.jemelka@btci.cz

nebo na telefonu:

603 995 052

Více informací na: www.btci.cz, www.jip-pf.cz

Vedení službou

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.