JPF Czech s.r.o.

Základní info

Společnost J.I.P. pro firmy s.r.o. je zaměřená na zvyšování produktivity v obchodních i výrobních firmách (www.jip-pf.cz).

Existuje řada poradenských společností, které firmám nabízejí proškolení personálu, konzultace a další „cenné rady“ pro zlepšení ekonomických výsledků a firemní rozvoj. Realita je však často taková, že lektoři či poradenské firmy po proškolení dané problematiky vystaví fakturu a již se nestarají, zda si jejich doporučení firma vzala k srdci a zda skutečně funguje tak, jak má.

Většina malých a středních podniků v tomto ohledu spíše uvítá dlouhodobou spolupráci s konzultantem, který dokáže nejen odhalit jejich slabiny, realizovat proškolení, ale dokáže také najít dlouhodobé systematické řešení. A hlavně. Firmy klientů potřebují partnera, který se umí podílet na realizaci trvalých změn ve firmách. Tento styl spolupráce zavedla společnost J.I.P. pro firmy s.r.o. Podnikům, kterým se příliš nedaří, pomáhá se znovu postavit na nohy. Prosperujícím firmám pomáhá dosáhnout ještě lepších výsledků. Typický projekt spolupráce s klientem trvá 0,5 - 1 rok.

Jeden z klientů společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o. výše uvedené označil slovy: "Společnost J.I.P. pro firmy s.r.o. nás oslovila zhruba před třemi lety. Zpočátku to vypadalo jako jedna z mnoha nabídek poradenských firem či firem nabízejích školení personálu. Podobné služby jsme využili už v minulosti, ale nepřinesly žádný efekt. Poradci a lektoři nám sice předali návrhy změn, ale protože nikdo nekontroloval jejich dodržování, časem jsme se opět vrátili k původnímu stereotypu. J.I.P. pro firmy s.r.o. v tomto byla jiná. Analýzu naší společnosti a návrh řešení vypracovala pro naši firmu s garancí "buď v tom vidíte smysl nebo to máte zdarma". Navíc bylo jasné, že v tomto případě půjde o dlouhodobou systematickou spolupráci. Po třech letech spolupráce mohu konstatovat, že jsme všechny navržené změny dokázali zrealizovat." Ing. Jiří Zapletal, majitel a výkonný ředitel METRUM s.r.o.

Co se výsledků týče, většina majitelů a manažerů se ke spolupráci s J.I.P. pro firmy s.r.o. vyjadřuje v tomto duchu: "V některých oblastech firmy jsme tušili určité rezervy, které nám analýza J.I.P. potvrdila. Tyto problematické oblasti jsme bohužel neměli čas řešit. Velmi jsem proto ocenili, když se o realizaci změn začali starat konzultanti JIPky a a pečlivě hlídali jejich dodržování. Díky naší spolupráci se zlepšila celková stabilita firmy. Velký úspěch spatřujeme v posílení celkového řízení firmy, budování sítě a dovedností našich obchodních zástupců a zlepšení naší image." V mnoha případech došlo k nárůstu tržeb o 10 i více procent. V jednom případě šlo o nárůst tržeb za necelý rok spolupráce o 60%. V jednom případě se zvýšil čistý zisk klientovi opět za necelý rok o 100%. Výsledky jsou vyjádřitelné jak kvantitativně, tak kvalitativně.

Společnost J.I.P. pro firmy s.r.o. je připravena své služby v oblasti podnikového a manažerského poradenství, prodejních a marketingových strategií, personálního auditu, finanční analýzy, manažerského a obchodního školení i koučinku poskytnout také Vám. Více na webových stránkách www.jip-pf.czwww.restrukturalizace.cz či www.btci.cz

Firma JPF Czech s.r.o. nemá žádné hodnocení

Buďte první a ohodnoťte firmu na Evalugo.cz

Kontaktovat firmu JPF Czech s.r.o.


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.