Personální audit

Poradenství

Základní info

Personální audit odhalí nevyužité rezervy Vaší organizace

  • Je personální řízení Vašeho podniku nebo firmy správné?
  • Máte přehled o personální situaci ve Vaší firmě?
  • Jsou skutečně všichni Vaši zaměstnanci užiteční?
  • Potřebujete posoudit efektivitu procesů v oblasti lidských zdrojů?
  • Umíte své zaměstnance dostatečně motivovat?
  • Jsou vztahy uvnitř Vaší firmy kvalitní?
  • Využíváte naplno potenciálu svých lidí?
  • Jsou lidé u Vás pracující kompetentními pracovníky?

Znáte odpovědi na výše zmíněné dotazy? K tomu, abyste získali objektivní přehled o správném využití lidských zdrojů ve Vaší firmě, slouží efektivní nástroj: personální audit. Jde v podstatě o propojení nezávislých pohledů zvenčí na Vaši firmu, a to z hlediska lidských zdrojů a organizace jednotlivých činností. Personální audit odhalí potenciál Vašich zaměstnanců a pomůže Vám ve správném nastavení kritérií pro jejich hodnocení a celkovou motivaci. Předejte tak špatné personální atmosféře a fluktuaci zaměstnanců. Díky personálnímu auditu můžete lépe dosáhnout stanovených cílů Vaší společnosti a současně optimalizovat náklady. Pomůže Vám získat objektivní srovnání současného stavu s požadovaným.

 

Personální audit

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.