PERFORMANCE CULTURE / KULTURA VÝKONNOSTI

Kurz na míru

Základní info

 FIREMNÍ KULTURA VYSOKÉ VÝKONNOSTI

Anotace

Firemní kultura je důležitá podmínka pro nastartování dlouhodobých změn ve společnostech, které směřují k vyšší výkonnosti. Program je zaměřen na pochopení prvků a významu firemní kultury a na stanovování postupů k jejímu utváření.

Účastníci se naučí vnímat okolnosti vedoucí k potřebě změny firemní kultury, budou hledat její podstatu a důležité předpoklady jejího pozitivního vlivu na výkonnost.

 

Cíle programu

 • Naučit se chápat firemní kulturu jako nedílnou součást manažerské práce
 • Rozlišovat vztah jednotlivých zaměstnanců k firmě a ovlivňovat firemní kulturu podle potřeb organizace
 • Pochopit nezbytnost aktivního přijímání kulturních změn a dozvědět se, co ovlivňuje další rozvoj celkové výkonnosti firmy, dílčích procesů i zaměstnanců
 • Naučit se prosazovat firemní kulturu a její změny z hlediska postojů zaměstnanců, tzn. řídit politiku přijetí

 

Obsah programu

 • Význam firemní kultury, hodnoty a normy ve společnosti
 • Prvky, které kulturu organizace tvoří a faktory, které ji ovlivňují
 • Jak poznáme kulturu konkrétní organizace - charakteristiky firemní kultury
 • Úrovně kultury a jejich vliv na organizaci a lidi v ní (nadnárodní, národní, firemní)
 • Subkultury uvnitř jedné firmy – jejich rizika, ale i potenciál
 • Typologie firemní kultury
 • Kultura výkonnosti – performance culture

-       vývoj výkonnosti při změně firemní kultury

-       síla firemní kultury

-       angažovanost zaměstnanců

-       přiměřenost manažerských praktik

 • Společné znaky úspěšných společností a kultura vysokého výkonu
 • Změna firemní kultury - jediná změna, kterou můžeme řídit je ta, kterou tvoříme

-       cyklus firemní kultury

-       důvody změny a způsoby jak ji ovlivňovat

-       způsoby snížení odporu ke změně

 • Předpoklady a rizika úspěšné realizace strategie a změny kultury
 • Řízení politiky přijetí  - akceptace nové kultury

-       strategie prosazení změny

-       komunikace ve změnách

-       firma řízená vizí a hodnotami

 • Nástroje interní komunikace, jimiž lze firemní kulturu ovlivňovat
 • Identita a image - výsledek působení firemní komunikace, kultury, designu atd.

Užitečné Vám v této souvislosti může být i ...  a nebo ...  

Metody          

 • interaktivní výklad 
 • trénink, vč. videotréninku a hraní rolí
 • praktická cvičení a případové studie
 • ilustrativní hry              

 

Klíčová slova

firemní kultura, image, identita, interní a externí komunikace, výkonnost, hodnoty, změna, vize, poslání, kulturní

 

PERFORMANCE CULTURE / KULTURA VÝKONNOSTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.