MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Základní info

osobnost a role manažera, zdokonalování osobnosti, analýza SWOT, komunikace v managementu, řídící styly a techniky, organizace vlastního času, motivace, případové studie, testy.

 • Hlasová výchova
 • Praktická rétorika 
 • Rétorika a komunikace
 • Tvořivé kultivované vyjadřování
 • Rétorika pro manažery
 • Kultura projevu
 • Řečnické dovednosti 
 • Argumentace
 • Komunikace
 • Mediální trénink
 • Tréma
 • Prezentace
 • Neverbální komunikace
 • Asertivita
 • Psychologie jednání
 • Prodejní dovednosti
 • Psychologie prodeje
 • Koučování
 • NLP
 • HR - výběr zaměstnanců
 • Manažerské rozhovory
 • Asistentky a recepční
 • Public Reletions, media trénink
 • Krizová komunikace
 • Time management
 • Řízení stresu
 • Kreativita
 • Improvizace
 • Grafologie
 • Networking
 • Emoční inteligence
 • Leadership
 • Telefonická komunikace
 • Řešení konfliktů
 • Etiketa
 • Image
 • Diagnostika osobnosti
 • Vyjednávání

AHA Public Relations Agency
Štětkova 18
Praha 4
metro C - Vyšehrad
tel. 241 442 070
tel. 241 442 152
fax 241 442 152

e-mail aha@agentura-aha.cz
www.agentura-aha.cz

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.