Obchodní angličtina

Kurz na míru

Základní info

Skupinové kurzy
* jsou organizovány pro tři nebo více pravidelných účastníků, obvykle lidí, kteří nezbytně potřebují používat cizí jazyk během práce. Hlavním cílem kurzu je úspěšné zvládnutí obchodní komunikace na příslušné úrovni.
* kurz je zaměřen na všechny jazykové dovednosti, ale největší důraz se klade na aktuální potřeby
* učebnice s obchodním zaměřením, podle úrovně studentů: Business Basics|International Express|Business Options
* struktura a obsah kurzu jsou koncipovány tak, aby se studenti (zaměstnanci) mohli soustředit na nezbytná témata a dosáhli potřebné jazykové úrovně

Individuální kurzy a kurzy pro malé skupiny
* o obsahu kurzu rozhodnou při jednání společně studenti s AHA a s učitelem
* týkají se studentů, kteří obvykle pracují ve stejném oddělení, často jako střední a vyšší manažeři
* na začátku a v průběhu kurzů je cíl a záměr pravidelně hodnocen (na základě tzv. analýzy jazykových potřeb a pololetního hodnocení), aby studenti a management měli možnost vyjádřit svoji spokojenost a připomínky
* dává největší prostor jak učitelům, tak i studentům k vytvoření efektivního a užitečného programu
* pravidelná zpětná vazba zaručuje, že se program neodchýlí od záměrů a potřeb zaměstnavatele
* hlavní učebnice a široké spektrum odborných a speciálních materiálů jsou zabezpečené AHA společně s učiteli

Obchodní angličtina

Termíny kurzu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.