EFEKTIVNÍ ARGUMENTACE

Kurz na míru

Základní info

Anotace

Efektivní argumentace pomáhá dosáhnout v jednání s lidmi situace win – win. Používáme ji prakticky denně, a to v profesní i osobní sféře. Je prostředkem k tomu, abychom druhé získali pro své návrhy. Kvalitní argumenty a jejich srozumitelné podání umožňuje jednajícím obohatit svá stanoviska a dospět k lepšímu řešení.

 

Cíle programu

 • Posílit schopnost účastníků získávat druhé lidi pro své návrhy
 • Osvojit si strukturu přesvědčovacího dialogu a prezentace argumentů
 • Naučit se pracovat s argumenty a reagovat na argumenty druhé strany

 

Obsah programu

 • Argumentace jako nástroj účinného vyjednávání a dosahování cílů
 • Struktura přesvědčivé argumentace
 • Přesvědčovací komunikační techniky
 • Jak a kdy vnést do jednání podstatné argumenty  - volba vhodných argumentů a jejich pořadí
 • Druhy argumentů a jejich využívání (argumenty racionální a emocionální)
 • Verbální a neverbální podpora prezentace argumentů
 • Způsoby reagování na argumenty protistrany
 • Využití argumentace pro dosažení dohody

 

Užitečné Vám může být i ... a nebo ...

 

Metody          

 • interaktivní výklad 
 • trénink, vč. videotréninku a hraní rolí
 • praktická cvičení a případové studie
 • argumentační hry                                 

 

 

Klíčová slova

argumentace, win – win technika, přesvědčování, argument, vyjednávání, jednání, dialog, námitky, vyjednavač, manipulace, BATNA

EFEKTIVNÍ ARGUMENTACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.