Analýza vzdělávacích potřeb

Kurz na míru

Základní info

Analýza vzdělávacích potřeb je určena pro organizace nebo oddělení a úseky jednotlivých organizací, které si chtějí vytvořit vlastní, finančně efektivní systém vzdělávání a zajistit vzájemnou synergii mezi cíly organizace a vzděláváním.

 

Cíle analýzy vzdělávacích potřeb:

  • Odhalení a definice současných problémů a bloků, týkajících se lidských zdrojů vorganizaci.
  • Stanovení plánu vzdělávání potřebného pro efektivní fungování organizace.
  • Navržení systematického vzdělávání v organizaci - vytvoření vzdělávacího programu, který zahrnuje výběr témat, vzdělávacích metod a aktivit, jejichž realizace vede k dosažení cílů a poslání organizace efektivním způsobem.
  • Optimalizace finančních nákladů na vzdělávání v organizaci, které vede i k celkovému efektivnějšímu fungování organizace.

Obsah:

Varianta I. - Zjištění úrovně jednotlivých skupin a individuální vzdělávací plány.

Analýza vzdělávacích potřeb je vyhotovována pro cílové skupiny zaměstnanců určených zadavatelem (např. manažeři nebo řadoví pracovníci jednotlivých úseků) za účelem zjištění úrovně jejich komunikačních, prodejních, organizačních a manažerských dovedností. Výstupem je závěrečná zpráva, která obsahuje analýzu stávající úrovně používaných znalostí a dovedností, potenciál růstu včetně návrhu individuálního výcvikového programu pro každého, který se diagnostiky zúčastnil a doporučení výcvikového programu pro homogenní skupiny pracovníků, které byli těmito zaměstnanci reprezentovány.

 

Varianta II. - Hloubková analýza celé organizace z pohledu rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání.

Druhou variantou je celková analýza vzdělávacích potřeb pro celou organizaci se zaměřením na všechny možné účastníky profesního vzdělávání, podnikové klima a podnikovou kulturu.  Tato varianta je klientům nabízena jako interní know-how, které později sám používá a rozvíjí. Rozsah analýzy a zařazení konkrétních diagnostických postupů bude vycházet z objednávky zadavatele.

 

Analýzu vzdělávacích potřeb je možné provést i jako samostatnou poradenskou zakázku bez návaznosti na projekt vzdělávání.

Analýza vzdělávacích potřeb

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.