Zajištění výkonu externího podnikového ekologa (odpadového hospodáře)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Poradenství

 • ID akce:
  618006

Popis poradenství Zajištění výkonu externího podnikového ekologa (odpadového hospodáře)

 • úvodní audit podniku, zhodnocení současného stavu plnění povinností a platné dokumentace dle platné legislativy ČR a EU

 

 • návrhy řešení a odborné poradenství

 

 • zajišťování plnění všech povinností podniku v oblasti nakládání s odpady, obaly, vodami, ochrany ovzduší, chemickými látkami a přípravky, prevence závažných havárií, integrovaného registru znečišťování, integrované ohlašovací povinnosti, a další

 

 • zastupování podniku při jednání s orgány státní správy

 

 • vypracování a aktualizace dokumentace pro EMS podle normy ISO 14001

 

 • vypracování a pravidelná aktualizace Integrovaného registru právních a jiných požadavků pro podnik, jeho zavedení a uplatňování v podnikové praxi

 

 • odborné školení zaměstnanců v legislativě životního prostředí a jiných právních požadavcích ČR a EU