Zajištění výkonu externího podnikového ekologa (odpadového hospodáře)

Poradenství

Základní info

  • úvodní audit podniku, zhodnocení současného stavu plnění povinností a platné dokumentace dle platné legislativy ČR a EU

 

  • návrhy řešení a odborné poradenství

 

  • zajišťování plnění všech povinností podniku v oblasti nakládání s odpady, obaly, vodami, ochrany ovzduší, chemickými látkami a přípravky, prevence závažných havárií, integrovaného registru znečišťování, integrované ohlašovací povinnosti, a další

 

  • zastupování podniku při jednání s orgány státní správy

 

  • vypracování a aktualizace dokumentace pro EMS podle normy ISO 14001

 

  • vypracování a pravidelná aktualizace Integrovaného registru právních a jiných požadavků pro podnik, jeho zavedení a uplatňování v podnikové praxi

 

  • odborné školení zaměstnanců v legislativě životního prostředí a jiných právních požadavcích ČR a EU

Zajištění výkonu externího podnikového ekologa (odpadového hospodáře)

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.