Vzdělávací a výcvikové programy

Poradenství

Základní info

V rámci nabídky – Vzdělávacích a výcvikových programů – nabízíme dlouhodobé programy nebo semináře vhodné pro zdokonalování zaměstnanců na různých úrovních a v různých oblastech, jako např. v oblasti mezilidských vztahů, komunikace, získávání zákazníků, vedení obchodních jednání a celé řadě dalších psychologických výcviků.

Psychologické výcviky jsou prováděny formou modelových situací, kde má každý účastník výcviku možnost, na konkrétních situacích a za přítomnosti psychologa, naučit se či ověřit si určité způsoby vystupování, jednání, chování atd.

Dlouhodobé výcviky jsou zaměřeny na firemní skupiny, ale i na jednotlivce. Tato strategie dává možnost jít hlouběji ke kořenům příslušné problematiky.

Zajišťujeme:
- semináře určené pro řídící pracovníky obchodních a marketingových oddělení a pro obchodní zástupce:

- marketingové informace, jejich získávání a analýza

- reklama a propagace

- analýza konkurence

- základy úspěšného prodeje apod.

- semináře určené pro řídící pracovníky:

- výběr a hodnocení zaměstnanců

- motivace zaměstnanců

- manažer a jeho osobnost

- semináře určené pro pracovníky, kteří jsou ve styku se zákazníkem

- verbální a neverbální komunikace

- vedení obchodního jednání, techniky a vyjednávání apod.


Stále rostoucí investicí úspěšných firem je vklad do vzdělání a dovedností vlastních lidí.

Vzdělávací a výcvikové programy

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.