Výběrová řízení - nové formy a trendy

Poradenství

Základní info

Konkurenceschopná firma
 • staví na kvalitním výběru zaměstnanců
 • zná význam kvality lidských zdrojů
 • ví, že profesní bonita (kvalita) klíčových manažerů vytváří konkurenční výhodu a pilíře společnosti
Máte zkušenosti s drahými a neefektivními výběrovými řízeními?
Platíte x-násobky platů za zprostředkování CV kandidáta a výběr si přesto děláte sami?
Řešíte fluktuaci?

Nabízíme Vám řešení

 • nové formy a trendy výběrových řízení
 • outsourcing náboru a výběru zaměstnanců
 • garance - validitou profesní bonity (kvality) kandidáta - výstupem je Profile Book®
 • nadstandardní zhodnocení profesní i osobnostní kvality kandidáta
Náš klient neplatí za výběrové řízení ani za zprostředkování CV, platí za profesní bonitu kandidáta.

Proč Profile Book®?


Kvality     „modelky“ prezentuje book
Kvality     „námi doporučovaného manažera“ prezentuje Profile Book®

Profile Book®

je prezentací skutečné profesní bonity (kvality), odrážející schopnosti, znalosti a dovednosti ve vztahu k požadavkům na současný management a hledanou pozici.

Profile Book® je Vaší jistotou a garancí maximální přesnosti (validity) správného výběru.

Efekty pro Vás:

 • nezatíženost klienta výběrovým řízením
 • obsazení míst kandidáty (manažer, zaměstnanec) s vysokou přidanou hodnotou
 • nadstandardní výstupy prezentující profesní i morální kvalitu kandidáta (neprodáváme CV)
 • garance odbornosti, přesnosti a validity
 • stabilizace fluktuace

Důraz při výběrových řízeních klademe na:

 • důslednou specifikaci požadavků na obsazení pozice
 • zjištění a zhodnocení profesní bonity kandidáta
 • výkonový profil kandidáta pro nabízenou pozici
 • perspektivu a přínos doporučovaného kandidáta pro společnost
 • vhodnost na pozici
 • identifikaci s firemní kulturou a produktem společnosti
 • kompatibilitu s nadřízeným, eventuálně i týmem
 • rizika osobnosti - zde je přípustná tolerance maximálně do 15 %

Postupy, formy a výstupy výběrových řízení:

 • inzerce
  • přesnou specifikací požadavků v inzerci docílíme, aby uchazeč o pozici byl tím, kterého firma očekává, nikoliv tím, kdo je jen volným na trhu práce
 • hodnocení profesní bonity kandidátů
  • kandidáti jsou zhodnoceni speciálními technikami a výstupy, které je doprovázejí vykazují vysokou míru přesnosti dosahující až 95 % úrovně
 • výstup
  • garantovaným výstupem profesní bonity (kvality) kandidáta je Profile Book®
  • hodnotící položky Profile Booku® jsou stanoveny individuálně a přesně ve vztahu k potřebám pozice a strategie firmy včetně komentářů (co je předmětem hodnocení)

Assesment centra

Použití:

 • pro výběr budoucích zaměstnanců z většího počtu uchazečů
 • v překladu by tento název znamenal „hodnotitelské centrum“
 • Kandidáti jsou zkoušeni z různých dovedností a ověřují se jejich další předpoklady pro danou pozici pomocí různých psychodiagnostických metod a technik

Efekty:

 • větší spolehlivost při výběru
 • zkrácení času na výběr kandidáta
 • možnost získat všechny informace o kandidátech ve stejném čase
 • porovnání kandidátů v reálném

Výběrová řízení - nové formy a trendy

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.