Výběr zaměstnanců

Základní info

V rámci výběru pracovníků, můžeme Vám pomoci se vším od návrhu designu výběrových řízení, přes mapování pozic a stanovení kompetenčních modelů až po realizaci výběrových řízení, ať už se jedná o intenzivní Assessment Centrum pro dva kandidáty na klíčovou pozici, nebo o rozsáhlý výběr, ve kterém potřebujete ze stovek či tisíců kandidátů vybrat ty nejtalentovanější a nejvíce motivované.

Každá výběrová situace je originální, každá organizace je originální, proto začínáme seznamováním se s Vaší organizací. Jaký je přístup Vašeho managementu? Jaké pozice jsou klíčové? Jaké kompetence jsou podstatné pro úspěch ve Vaší firmě? S těmito informacemi můžeme navrhnout taktiku a řešení, které se hodí právě pro Vaší situaci. 

Kompetenční model patří mezi stěžejní nástroje řízení lidí ve firmách (řízení dle kompetencí MBC). Jedná se o uspořádaný a ucelený výčet kompetencí - způsobilostí vykonávat činnosti spojené s danou pozicí ve firmě. Kompetenční model účinně propojuje popis pracovní pozice (job description) s firemními hodnotami a naši klienti ho využívají především pro procesy výběru, rozvoje a hodnocení (případně odměňování) zaměstnanců. 

Společnost Assessment Systems je autorem převodu systémů pracovní psychologické diagnodiky Hogan Assessment Systems do našeho prostředí. Tato metodika se díky své vypovídací hodnotě ve vyspělých státech používá pro výběr pracovníků různých typů pracovních pozic od recepčních až po extrémně náročné pozice, jakými jsou například bezpečnostní složky a vysoké manažerské pozice.

Díky metodologii Hogan Assessment Systems můžeme spolehlivě a objektivně posoudit individuální vlastnosti, motivy chování i potenciální rizika uchazeče o konkrétní pracovní pozici. Efektivita našich doporučení je založena na prokazatelné validitě a reliabilitě výsledků, rozsáhlé celosvětové databázi informací o vlastnostech úspěšných pracovníků na široké škále pracovních pozic a na odborné kvalitě našich konzultantů.

Jaké psychodiagnostické metody nabízíme?

 • Osobnostní dotazníky
 • On-line psychodiagnostika
 • Inteligenční testy
 • Testy speciálních schopností
 • Diagnostické nástroje na míru

Diagnostické nástroje na míru

Vzhledem k našim rozsáhlým zkušenostem při převodu a vytváření psychologických diagnostických metod jsme připraveni vyvinout pro Vás unikátní diagnostické nástroje na míru, ať už se jedná o testy dovedností, osobnosti, motivace či znalostí.

Ideální profil

Jak můžete přijímat více lidí, jako jsou Vaši nejúspěšnější pracovníci? Pro mnoho našich klientů identifikujeme kvality, které odlišují nejúspěšnější pracovníky od ostatních. Porovnáním reprezentativního vzorku nejlepších pracovníků a pracovníků nejslabších můžeme vytvořit ideální profil, díky němuž pak můžete vybírat zaměstnance, kteří přispějí k Vašemu úspěchu.

Assessment Centra si získala široké uznání jako jedna z nejspolehlivějších metod výběru. Spolehlivější je snad jen nechat pracovníka danou práci nějaký čas vykonávat a pozorovat ho při ní. Zároveň je to metoda poměrně časově náročná (obvykle 1 den), a proto se v praxi nejvíce využívá u pozic, kde jsou rizika při selhání mimořádně vysoká. V prostorách, kde lze Assessment Centra realizovat, je instalováno jednosměrné zrcadlo umožňující přímé sledování průběhu programu a dále sada sekvenčních videokamer s mikrofony, které poskytují možnost nahrávání celé akce. I přes špičkové technické vybavení jsou ale nezbytným předpokladem úspěchu právě naši profesionální pozorovatelé a hodnotitelé.

Profesní teploměr nám dává rychlou informaci o vhodnosti kandidáta na konkrétní pozici. Na základě předem nastaveného mechanismu ohodnotí osobnostní předpoklady uchazeče ve vtahu ke konkrétní pozici. Dá nám stručnou informaci, zda je kandidát vhodný na danou pozici (A), vhodný s výhradami (B), nebo kandidáta na pozici nedoporučujeme (C).

 Co přinese implementace profesního teploměru firmě?

 • Ušetří náklady při výběru vhodných kandidátů. Profesní teploměr je vhodné použít především při výběru většího počtu uchazečů, kdy nemůžeme z časových důvodů pozvat každého uchazeče na pohovor.
 • Zrychlí proces výběru (na posouzení jednoho uchazeče je časový náklad pod 1 minutu).
 • Vybere firmě uchazeče, kteří mají velkou pravděpodobnost být na dané pozici úspěšní a dlouhodobě na ní setrvat.

Assessment Job Evaluation Tool (JET)

Metoda Hodnocení pracovní pozice (JET) je systematický způsob, jak identifikovat a popsat osobnostní předpoklady a kompetence potřebné pro konkrétní pracovní pozici. Pomocí on-line dotazníku spolu s hloubkovými rozhovory zmapujeme „ideální" osobnostní profil Vámi zadané pozice. Pracovní pozici budou hodnotit odborníci z Vaší firmy, kteří danou práci velmi dobře znají. Metoda pracuje vedle výpovědí expertů také s rozsáhlými zdroji dat z dříve realizovaných studií.

 Co přinese realizace JET ve firmě?

 • Zefektivní proces výběru kandidátů na konkrétní pozici tím, že nastaví kritéria výběru úspěšných kandidátů. Proces výběru lze následně plně automatizovat. Na posouzení jednoho kandidáta vynaložíte časový náklad menší než 1minutu (Profesní teploměr).
 • Při vytváření nové pracovní pozice definuje nutné osobnostní předpoklady a kompetence pro danou pozici.
 • Identifikuje osobnostní předpoklady a kompetence potřebné pro úspěšný výkon na dané pozici.
 • Identifikuje „ideální osobnostní profil" pro danou pozici.
 • Stanoví klíčové kompetence potřebné pro úspěšný výkon práce.

Assessment cBehavioral Event Interview

Behavioral Event Interview (BEI) je strukturovaná forma rozhovoru, kterou lze nejčastěji využít v procesu výběru zaměstnanců. Je zaměřena na zjišťování informací o chování jedince v minulosti, přičemž vychází z prokázaného faktu, že nejlepším ukazatelem budoucího chování a výkonu na pracovní pozici je chování minulé. Tazatel klade otevřené otázky a mapuje chování kandidáta či hodnoceného zaměstnance v situacích, kdy musel prokázat kompetence klíčové pro úspěšný výkon na pracovní pozici. Struktura BEI je definována modelem STAR: „S" - situation, „T" - task, „A" - action, „R" - result.

Kdy behavioral event interview použít?

Behavioral Event Interview mohou využívat jak personalisté, tak manažeři. Slouží k získávání informací, na jejichž základě lze posuzovat a hodnotit kandidáta či zaměstnance a stanovovat prognózy ve smyslu zvládání klíčových kompetencí pro danou pracovní pozici. Proto BEI představuje velmi účinný nástroj při výběru a hodnocení zaměstnanců. Lze jej efektivně použít při fúzích, restrukturalizaci společnosti či outplacementu.

 Co přinese behavioral event interview vám a vaší firmě?

 • Získáte objektivní, spravedlivý a spolehlivý nástroj pro posuzování a srovnávání kandidátů či   zaměstnanců.
 • Identifikujete nejvhodnějšího kandidáta na pracovní pozici.
  •  Identifikujete nejvhodnějšího zaměstnance s ohledem na specifika firemní kultury.
  •  Získáte informace, které lze dále klasifikovat a hodnotit (např. s využitím hodnoticí škály).
  •  Nastavíte si jasná kritéria výběru či hodnocení zaměstnanců.
  •  Omezíte subjektivitu hodnocení.
  •  Stanovíte si spolehlivá očekávání ohledně budoucího výkonu zaměstnance.

Společně s námi vyberete ty nejlepší.
Výběr zaměstnanců

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a osm ? Součet zapište číslicemi.