Rozvoj zaměstnanců

Základní info

Pomůžeme vám rozvinout silné stránky i kompenzovat ty slabé. Nalezneme individuální klíčové faktory úspěchu. Navrhneme a realizujeme rozvojové aktivity jako 360° zpětné vazby, Development Centrum, anebo koučování, které umožní plně rozvinout váš lidský potenciál.

Rozvoj týmů

Pomůžeme pracovním týmům ve Vaší organizaci lépe porozumět jejich přednostem i omezením, zvýšit efektivnost jejich vedení a vytvořit podmínky pro rozvoj potenciálu s cílem maximalizace týmové synergie.>>> více

Koučování

Pomůžeme Vašim zaměstnancům při dosahování jejich profesních i osobních cílů prostřednictvím komplexní metody koučování. Tato metoda uvolňuje potenciál člověka, zvyšuje jeho kompetence a umožňuje maximalizovat jeho výkon – za současného zvýšení jeho osobní spokojenosti.>>> více

360° zpětná vazba

Proces 360° zpětné vazby můžeme realizovat po Internetu, v papírové podobě nebo kombinací obojího. Řešení přizpůsobujeme vždy na míru potřebám klienta. Náš vstup se může pohybovat od pouhého poskytnutí technologie pro sběr dat a jejich vyhodnocení až po kompletní proces 360° zpětné vazby pro vedení společnosti s analýzou výsledků a následnými koučovacími setkáními.>>> více

Development centrum

Jedno až dvoudenní program, ve kterém si za využití skupinových i individuálních zadání, hraní situací (s možností využití našich proškolených herců) a psychodiagnostiky vytvoříme komplexní obraz o daných kompetencích účastníků a v rámci feedbacku doporučíme další kroky rozvoje. Tento typ programu je možné vhodně kombinovat se zážitkovými aktivitami outdoor trainingu.>>> více

Rozvoj zaměstnanců

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a devět ? Součet zapište číslicemi.