Psychologická diagnostika

Poradenství

Základní info

V rámci služby - Psychologická diagnostika - provedeme testování uchazečů na základě Vámi stanovených specifikací. Poté Vám sdělíme informace o:


- první úroveň (délka testování cca 2 hod.)

- intelektuální kapacitě,

- osobnostní struktuře uchazeče,

- pracovní křivce,

- odolnosti vůči zátěži a stresovým podmínkám,


- na to navazující druhá úroveň (délka testování celkem cca 4 hod.)

- manažerských dovednostech,

- předpokladech k vedení, řízení druhých, kooperaci v týmu,

- tendenci k prosazování názorů ve svém okolí,

- předpokladech k obchodní činnosti,

- samostatnosti, přesnosti, rychlosti a spolehlivosti,


- na to navazující třetí úroveň (délka testování celkem cca 6 hod.)

- schopnosti učit se novému, adaptabilitě,

- úrovni jazykových, popř. odborných znalostí,

- a dalších složkách osobnosti dle Vašich požadavků

- chování a reakce v modelových situacích

- doporučení k dalšímu postupu.

 

Odměna za provedené této služby se stanovuje individuálně s přihlédnutím na počet uchazečů , ale také na charakteristiku zákazníka a historii spolupráce. Obvykle je cena za testování první úrovně ve výši 3500,-, za testování včetně druhé úrovně ve výši 5 500,- a celkové cestování v rozsahu první až třetí úrovně ve výši 7500,- za osobu.

Psychologickou diagnostiku jsme schopni provést i pro vnitrofiremní potřeby - pro podání podrobnějších informací o výkonnostních a osobnostních charakteristikách u stávajících zaměstnanců. Délka trvání takovéto diagnostiky se pohybuje od dvou do šesti hodin na jednoho zaměstnance. Výsledky dodáváme podle počtu testovaných zaměstnanců, obvykle od jednoho do sedmi dnů od ukončení.

Psychologická diagnostika

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.