Průzkumy spokojenosti zaměstnanců

Poradenství

Základní info

  • Průzkumem zmapujete firemní kulturu, způsob komunikace ve společnosti, zjistíte kvality prostředí důležité pro pracovní výkonnost.
  • Průzkum ukazuje, jak je uplatňována strategie společnosti, cíle společnosti, jak je vnímána firemní kultura.
  • Získáte konkrétní poznatky o tzv. indikátorech pracoviště. (cíle, kvalita, fyzické a psychické prostředí, uznání a odměny...)
  • Zjistíte, čím jsou vaši zaměstnanci motivováni a jak to naplňujete vy, jako společnost.
  • S ohledem na naše dlouholeté zkušenosti vám nabídneme možnost porovnání vašich výsledků s výsledky srovnatelných společností (benchmarking).

Nabídneme Vám alternativy přizpůsobené konkrétním požadavkům i podmínkám. Může obsahovat části zaměřené na tyto oblasti:

1. oblast – zaměřena na společnost

Tato část je částečně variabilní a vzniká na základě dohody se zadavatelem. Mimo doporučené oblasti (povědomí o cílech, kvalita a způsob předávání informací, atd.) je přizpůsobena specifickým požadavkům dané společnosti, jejím aktuálním otázkám, které navazují na některé předcházející průzkumy apod.

2. oblast – zaměřena na pracoviště

V této části využíváme zahraniční know-how. Zaměstnanci hodnotí své konkrétní pracoviště, práci nejbližšího pracovního týmu, oddělení. Je zaměřen na oblasti: rozdělení zodpovědnosti, produktivita, rozhodování, delegování úkolů a pravomocí, vnitřní a vnější komunikace, fyzické a psychologické prostředí, přístup ke kvalitě, tvůrčí činnost, inovace apod.

3. oblast – zaměřena na motivaci

Tato část je zaměřena na motivační faktory, které jsou pro zaměstnance nejdůležitější a zároveň mapuje naplnění těchto faktorů ze strany společnosti.

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.