PROFESNĚ-PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

Poradenství

Základní info

Vychází ze srovnání nároků pozice s charakteristikou osobnosti. S použitím metod strukturovaného rozhovoru, pozorování a psychodiagnostických metod a technik zjistíme potenciál zaměstnance, jeho vhodnost na danou pozici, příp. jen psychologický profil.

 

  • Profil osobnosti – otevřenost k novým podnětům, svědomitost, vztah k druhým lidem, míra energie, asertivita, schopnost spolupráce
  • Motivační struktura osobnosti – proaktivní nebo reaktivní?
  • Odolnost vůči stresu a stresové strategie
  • Výkonový potenciál – intelektové předpoklady IQ, potenciál pro manažerskou práci v oblasti strategického myšlení
  • Emocionální inteligence

 

Výsledky jsou použitelné při výběrových postupech, při procesech změn (fúzích, reorganizacích), při tvorbě pracovních či projektových týmů apod.

Speciální místo má profesně-osobnostní posouzení v rámci assessment či development center.

Výstupy ve formě grafu, tabulky, popisu jsou zpracovány a předávány v písemné podobě v domluvené formě s následnou (i opakovanou) možností poradenské konzultace objednavatele se zpracovatelem.

Realizujeme psychologické testování i ON-LINE.

PROFESNĚ-PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.