Počítačová diagnostika - modul B

Poradenství

Základní info

  

Počítačová diagnostika COMDI modul B  

Základní charakteristika

Počítačová pracovní diagnostika COMDI je poradenský nástroj, který pomocí počítačových testovacích baterií zobrazuje důležité osobnostní vlastnosti člověka a doporučuje profese, v nichž by měl být testovaný jedinec nejúspěšnější. Vytypované profese zahrnují aktuální zravotní stav klienta a aktuální situaci na trhu práce v daném regionu.

Cílová skupina COMDI modulu B

  • osoby se zájmem najít vhodné dělnické povolání či řemeslo (předpokladem je dokončené základní nebo střední vzdělání)

Výstupy

Cílovým výstupem je soubor 6-ti konkrétních dělnických profesí, které jsou pro klienta nejvhodnější s ohledem na jeho pracovní vlastnosti, zdravotní stav a nabídku volných míst na trhu práce.

Doplňkovým výstupem je grafické znázornění těchto faktorů:

  • zájmy klienta o profese
  • motivace klienta pro práci v jednotlivých oborech
  • vědomostní předpoklady
  • výkonové předpoklady
  • vlastnosti osobnosti
  • typ osobnosti v zátěži
  • profesní předpoklady 

Počítačová diagnostika - modul B

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.