Personální strategie

Poradenství

Základní info

Personální strategie představuje jednu z klíčových funkčních strategií vycházejících ze strategie firmy. Má nezastupitelný podíl na dosahování firemních cílů, protože bezprostředně ovlivňuje chování a jednání zaměstnanců a definuje požadovaný výkon. Kvalitně připravená personální strategie a akční plán její realizace umožní efektivně plánovat a řídit jednotlivé procesy v oblasti lidských zdrojů tak, aby podporovaly záměry společnosti a dokázaly pružně reagovat na veškeré změny.

Naši poradci Vám pomohou s analýzou současného stavu jednotlivých procesů řízení a rozvoje lidských zdrojů (získávání, výběr a stabilizace pracovníků, jejich vzdělávání a rozvoj, odměňování a kariérní růst apod.), tvorbou či aktualizací personální strategie a jejího akčního plánu.

 

Co získáte?

  • Strategie jasně stanoví, co a jakým způsobem je třeba změnit v oblasti personálního řízení, aby firma co nejlépe dosahovala stanovených cílů.
  • Manažeři a HR specialisté získají praktické podklady pro práci s lidmi.
  • Strategie stanoví parametry, které umožní měření a tím i řízení jejího naplňování.
  • Informaci pro zaměstnance o tom, jak se budou v nejbližším období vyvíjet podmínky jejich zaměstnání.

Personální strategie

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.